Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

Babachd
Babism
n(m)
Babachd - Babism poss c
Subject: Religious and Moral Education
babùn
baboon
n(m)
babùn - baboon poss cbaboons - babùnaichean pl
Subject: Science
bacadh
resistance
n(m)
bacaidh - resistance poss cresistances - bacaidhean pl
bacadh-dealain electrical resistance
bacadh-èadhair air resistance
Subject: Science
bacadh
prevention
n(m)
bacaidh - prevention poss cpreventions - bacaidhean pl
bacadh ghalaran prevention of disease
Subject: General
bacteria
bacteria
n(pl)
bacteria - bacteria poss cbacteria - bacteria pl
bacteriach bacterial
clòimh-liath bhacteriach bacterial mould
Subject: Science
bacteriach
bacterial
adj
clòimh-liath bhacteriach bacterial mould
Subject: Science
badmantan
badminton
n(m)
badmantan - badminton poss c
Subject: Physical Education
bàgh
bay
n(m)
bàigh - bay poss cbays - bàghan plbays - bàghannan plbays - bàigh pl
Bàgh Bhengal Bay of Bengal
rathad nam Bàgh the Bays road
Subject: Geography
Bàgh a' Chaisteil
Castlebay
Sgoil Bhàgh a' Chaisteil Castlebay School
Subject: Geography
Bàgh an Daingin
Dingle Bay
Subject: Geography
Bàgh Bharnstable no Bhideford
Barnstable or Bideford Bay
n(m)
Bàgh Bharnstable no Bhideford - Barnstable or Bideford Bay poss c
sealladh thairis air Bàgh Bharnstable no Bhideford view over Barnstable or Bideford Bay
Subject: Geography
Bàgh Bheanntraí
Bantry Bay
Subject: Geography
Bàgh Bhengal
Bay of Bengal
meadhan Bàgh Bhengal middle of the Bay of Bengal
Subject: Geography
Bàgh Bhideford
Bideford Bay
n(m)
Bàgh Bhideford - Bideford Bay poss c
sealladh thairis air Bàgh Bhideford view over Bideford Bay
Subject: Geography
Bàgh Bhigbury
Bigbury Bay
n(m)
Bàgh Bhigbury - Bigbury Bay poss c
Bàgh Bhigbury ann an Devon Bigbury Bay in Devon
Subject: Geography
Bàgh Bhridgewater
Bridgewater Bay
n(m)
Bàgh Bhridgewater - Bridgewater Bay poss c
Tha Bàgh Bhridgewater ann an Caolas Bhristol Bridgewater Bay is on the Bristol Channel
Subject: Geography
Bàgh Bhude
Bude Bay
n(m)
Bàgh Bhude - Bude Bay poss c
Bàgh Bhude anns a' Mhuir Cheilteach Bude Bay in the Celtic Sea
Subject: Geography
Bàgh Chaernarfon
Caernarfon Bay
n(m)
Bàgh Chaernarfon - Caernarfon Bay poss c
àiteachan-fuirich ann am Bàgh Chaernarfon accommodation in Caernarfon Bay
Subject: Geography
Bàgh Chardigan
Cardigan Bay
n(m)
Bàgh Chardigan - Cardigan Bay poss c
tràighean Bàgh Chardigan Cardigan Bay beaches
Subject: Geography
Bàgh Charmarthen
Carmarthen Bay
n(m)
Bàgh Charmarthen - Carmarthen Bay poss c
'S ann air costa deas na Cuimrigh a tha Bàgh Charmarthen Carmarthen Bay is on the south Wales coast
Subject: Geography
Bàgh Dhún na nGall
Donegal Bay
Subject: Geography
Bàgh Eineart
Enard Bay
n(m)
uisge Bàgh Eineart water of Enard Bay
Subject: Geography
Bàgh Lyme
Lyme Bay
n(m)
Bàgh Lyme - Lyme Bay poss c
geòlas Bàgh Lyme geology of Lyme Bay
Subject: Geography
Bàgh Mhount
Mount's Bay
n(m)
Bàgh Mhount - Mount's Bay poss c
'S e Bàgh Mhount am bàgh is motha anns A' Chòrn Mount's Bay is the biggest bay in Cornwall
Subject: Geography
Bàgh na Gaillimhe
Galway Bay
Subject: Geography
Bàgh St Bride
St Brides Bay
n(m)
Bàgh St Bride - St Brides Bay poss c
bailtean timcheall air Bàgh St Bride villages around St Brides Bay
Subject: Geography
Bàgh St Magnus
St Magnus Bay
n(m)
tursan-bàta Bàgh St Magnus St Magnus Bay boat trips
Subject: Geography
Bàgh Thrá Lí
Tralee Bay
Subject: Geography
Bahrain
Bahrain
n(f)
Bhahrain - Bahrain poss c
Rìgh Bharain King of Bahrain
Rìoghachd Bhahrain Kingdom of Bahrain
Subject: Geography
bàigheil
benevolent
adj
Subject: General
baile
town
n(m)
baile - town poss ctowns - bailtean pl
baile ùr new town
meadhan a' bhaile town centre
Subject: Geography
baile
city
n(m)
baile - city poss ccities - bailtean pl
baile naomh holy city
baile-a-staigh inner city
ceanna-bhaile capital city
city of Glasgow baile Ghlaschu
Subject: Geography
Baile an Chaistil
Ballycastle
Subject: Geography
Baile an Chócaigh
Cookstown
Subject: Geography
Baile an Irbhinigh
Irvinestown
Subject: Geography
Baile an Róba
Ballinrobe
Subject: Geography
Baile Átha an Rí
Athenry
Subject: Geography
Baile Àtha Cliath
Dublin
n(m)
Baile Àtha Cliath - Dublin poss c
Baile Àtha Cliath - ceanna-bhaile na h-Èireann Dublin - the capital of Ireland
port-adhair Bhaile Àtha Cliath Dublin airport
Subject: Geography
Baile Átha Cliath
Dublin
Subject: Geography
Baile Átha Fhirdhia
Ardee
Subject: Geography
Baile Átha Í
Athy
Subject: Geography
Baile Átha Luain
Athlone
Subject: Geography
Baile Átha Troim
Trim
Subject: Geography
Baile Bhòid
Rothesay
Caisteal Bhaile Bhòid Rothesay Castle
Subject: Geography
Baile Brigín
Balbriggan
Subject: Geography
Baile Chaisleáin Bhéarra
Castletown Bearhaven
Subject: Geography
Baile Chathail
Charlestown
Subject: Geography
Baile Chè
Keith
taighean-staile Bhaile Chè Keith distilleries
Subject: Geography
Baile Chláir
Claregalway
Subject: Geography
Baile Chloichridh
Pitlochry
taigh-cluiche Bhaile Chloichridh Pitlochry theatre
Subject: Geography
Baile Dhubhthaich
Tain
muinntir Bhaile Dhubhthaich people of Tain
Subject: Geography
Baile Dhunlèibhe
Livingston
muinntir Bhaile Dhunlèibhe people of Livingston
Subject: Geography
Baile Eilidh
Helensburgh
club-iasgaich Bhaile Eilidh Helensburgh fishing club
Subject: Geography
Baile Iain
Johnstone
Àrd-sgoil Bhaile Iain Johnstone High School
Subject: Geography
Baile Locha Riach
Loughrea
Subject: Geography
Baile Mhistéala
Mitchelstown
Subject: Geography
Baile Monaidh
Ballymoney
Subject: Geography
Baile na Lorgan
Castleblaney
Subject: Geography
Baile na Mainistreach
Newtonabbey
Subject: Geography
Baile na Tràighe
Ballantrae
Eaglais Bhaile na Tràighe Ballantrae Church
Subject: Geography
Baile nam Feusgan
Musselburgh
eachdraidh Bhaile nam Feusgan history of Musselburgh
Subject: Geography
Baile nam Frisealach
Fraserburgh
port-iasgaich Bhaile nam Frisealach Fraserburgh fishing port
Subject: Geography
Baile nan Dubhach
Dufftown
taighean-staile Bhaile nan Dubhach Dufftown distilleries
Subject: Geography
Baile nan Granndach
Grantown on Spey
taigh-tasgaidh Bhaile nan Granndach Grantown on Spey museum
Subject: Geography
Baile nan Stiùbhartach
Stewarton
cuimhneachan cogaidh Bhaile nan Stiùbhartach Stewarton war memorial
Subject: Geography
Baile Nua na hArda
Newtonards
Subject: Geography
Baile Raghnaill
Randalstown
Subject: Geography
Baile Shláine
Slane
Subject: Geography
Baile Thurra
Turriff
muinntir Bhaile Thurra people of Turriff
Subject: Geography
Baile Uí Fhiacháin
Newport
Subject: Geography
Baile Úr
Newtonhamilton
Subject: Geography
baile ùr
new town
n phr
Subject: Geography
Baile Ùr an t-Slèibh
Newtonmore
club camanachd Bhaile Ùr an t-Slèibh Newtonmore shinty club
Subject: Geography
Baile Ùr na Maoirne
Newton Mearns
sgoiltean Bhaile Ùr na Maoirne Newton Mearns schools
Subject: Geography
Baile Ùr nan Stiùbhartach
Newton Stewart
margaid Bhaile Ùr nan Stiùbhartach Newton Stewart market
Subject: Geography
baile-a-staigh
inner city
n(m)
baile-a-staigh - inner city poss cinner cities - bailtean-a-staigh pl
Subject: Geography
baile-mòr
city
n(m)
baile-mhòir - city poss ccities - bailtean-mòra pl
Subject: Geography
baile-seantaidh
shanty town
n(m)
baile-seantaidh - shanty town poss cshanty towns - bailtean-seantaidh pl
Subject: Geography
baile-turasachd sgithidh
ski resort
n phr
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
bailead
ballad
n(m)
baileid - ballad poss cballads - baileadan pl
Subject: Music
baileil
municipal
adj
einnseanaireachd bhaileil municipal engineering
togalaichean comhairle municipal buildings
Subject: Geography
bailiùn
balloon
n(m)
bailiùn - balloon poss cballoons - bailiùnaichean pl
bailiùn èadhair theth hot air balloon
bailiùn helium helium balloon
bailiùnaichean dìon barrage balloons
bailiùnaichean faire observation balloons
bha bailiùnaichean dìon os cionn bhailtean aig àm a' chogaidh barrage balloons were above cities during the war
Subject: General
bailteachadh
urbanisation
n(m)
bailteachaidh - urbanisation poss c
Subject: Geography
bailteil
urban
adj
àrainneachd bhailteil urban environment
ath-bheothachadh bailteil urban regeneration
ath-nuadhachadh bailteil urban renewal
imrich bhailteil rural-urban migration
oir dhùthchail/bhailteil rural/urban fringe
sgaoileadh bailteil urban sprawl
Subject: Geography
bailteil
civic
adj
ealain bhailteil civic art
Subject: General
bainne
dairy
adj
bathar bainne dairy products
crodh-bainne dairy cattle
giullachd bainne dairy processing
giullachd bainne agus toradh co-cheangailte processing dairy and related products
tuathanachas bainne dairy farming
tuathanas bainne dairy farm
Subject: GeneralGeography
bainne-milis
milkshake
n(m)
bainne-milis - milkshake poss c
Subject: Home Economics
Baisteach
Baptist
adj
an Eaglais Bhaisteach the Baptist Church
Subject: Religious and Moral Education
Baisteach
Baptist
n(m)
Baistich - Baptist poss cBaptists - Baistich pl
Baistich, Deisciobail Chrìosd agus Aidmheintich Baptist, Disciples of Christ and Adventist
Eòin Baistidh John the Baptist
Subject: Religious and Moral Education
balans
balance
n(f)
balans - balance poss cbalances - balansan pl
Subject: Mathematics
Balcanach
Balkan
adj
na Beanntan Balcanach the Balkan Mountains
Subject: Geography
balg
abdomen
n(m)
builg - abdomen poss cabdomens - builg pl
Subject: Science
balg-sèididh
bellows
n(m)
builg-sèididh - bellows poss cbellows - builg-sèididh pl
builg-sèididh a' bhogsa the accordion's bellows
Subject: Music
ball-basgaid
basketball
n(m)
ball-basgaid - basketball poss c
Subject: Physical Education
ball-bodhaig
organ
n(m)
buill-bodhaig - organ poss corgans - buill-bodhaig pl
ball-cnàmhaidh digestive organ
buill-gineamhainn reproductive organs
Subject: Science
ball-sneachda
snowball
n(m)
buill-sneachda - snowball poss csnowballs - buill-sneachda pl
ball-sneachda cosmaig cosmic snowball
Subject: ScienceGeneral
balla
wall
n(m)
balla - wall poss cwalls - ballachan plwalls - ballaichean pl
balla dùbailte cavity wall
Subject: Technical
ballet
ballet
n(f)
ballet - ballet poss cballets - ballethean pl
Subject: Music
ballett
ballett
n(f)
ballett - ballett poss cballetts - ballettean pl
Subject: Music
Balley Chashtal
Castletown
n(m)
Balley Chashtal - Castletown poss c
Balley Chashtal, Eilean Mhanainn Castletown, Isle of Man
Subject: Geography
Bamburgh
Bamburgh
Caisteal Bhamburgh Bamburgh Castle
Subject: Geography
bàn
unassigned
adj
colbhan bàna unassigned columns
Subject: General
bàn
vacant
adj
coitheanalan bàna vacant congregations
Subject: General
bàn-dhearg
light red
adj
Subject: Art
ban-dia
goddess
n(f)
ban-dia - goddess poss cgoddesses - ban-diathan pl
Ban-dia Sicilia Goddess of Sicily
Subject: Science
bana-bhuidseach
witch
n(f)
bana-bhuidsich - witch poss cwitches - bana-bhuidsichean pl
Subject: General
banachdach
inoculation
n(f)
banachdaich - inoculation poss cinoculations - banachdaich pl
banachdach na griùthraich the measles vaccination
Subject: Science
banachdach
vaccine
n(f)
banachdach - vaccine poss cvaccines - banachdaich pl
banachdach mailèiria malaria vaccine
Subject: Science
banas-taighe
housekeeping
n(m)
banais-taighe - housekeeping poss c
Subject: Home Economics
Bangladeis
Bangladesh
n(f)
Bhangladeis - Bangladesh poss c
a' chrìoch eadar Bangladeis agus na h-Innseachan the border between Bangladesh and India
Pàrlamaid Bhangladeis the Bangladesh Parliament
Subject: Geography
bann
band
n(m)
banna - band poss cbands - bannan pl
bann-cìse tax band
Subject: Mathematics
bann leth-oireach
alternating band
n phr
alternating bands - bannan leth-oireach pl
Subject: Geography
bann-leathann
broadband
n(m)
banna-leathainn - broadband poss c
ceangal bann-leathainn broadband connection
lìonra bann-leathainn broadband network
Subject: Computing
bannas
gum
n(m)
bannais - gum poss cgums - bannais pl
dìon-bhannas gumshield
euslaint bannais gum disease
Subject: Science
bàr
bar
n(m)
bàr - bar poss cbars - bàraichean pl
bàr ceangail link bar
bàr Flash Flash bar
bàr seòlaidh address bar
bàr-mearachd error bar
bàr-menu menu bar
Subject: Computing
bar Flash
Flash bar
n(m)
Subject: Computing
bàr-beàirn
spacebar
n(m)
bàr-beàirn - spacebar poss cspacebars - bàraichean-beàirn pl
Subject: Computing
bàr-gainmhich
sand bar
n(m)
bàr-gainmhich - sand bar poss csand bars - bàraichean-gainmhich pl
Subject: Geography
bàr-innealan
toolbar
n(m)
bàir-innealan - toolbar poss ctoolbars - bàir-innealan pl
putan bàr-innealan toolbar button
Subject: Computing
bàr-loidhne
bar line
n(f)
bàr-loidhne - bar line poss cbar lines - bàr-loidhnichean pl
bàr-loidhne dhùbailte double bar line
Subject: Music
baracùda
barracuda
n(m)
baracùda - barracuda poss cbarracudas - baracùdathan pl
Subject: Science
baratòn
baritone
n(m)
baratòn - baritone poss cbaritones - baratònan pl
guth a' bharatòn the baritone's voice
Subject: Music
Barbados
Barbados
n(f)
Bharbados - Barbados poss c
Eilean Bharbados Island of Barbados
gnàth-shìde Bharbados climate of Barbados
Subject: Geography
bàrd
poet
bàird - poet poss cpoets - bàird pl
bàrd cogaidh war poet
Subject: General
bàrdachd
poetry
n(f)
bàrdachd - poetry poss c
bàrdachd dhramataigeach dramatic poetry
bàrdachd eapaig epic poetry
bàrdachd Ghàidhlig Gaelic poetry
bàrdachd Ghreugais Chlasaigeach classical Greek poetry
bàrdachd lirig lyric poetry
bàrdachd thuairisgeulach descriptive poetry
Subject: Language
barium
barium
n(m)
barium - barium poss c
barium haidreogsaid barium hydroxide
barium ogsaid barium oxide
barium sulfat barium sulphate
Subject: Science
baroc
baroque
adj
ceòl baroc baroque music
ealain bharoc baroque art
pìosan ciùil baroc baroque musical pieces
Subject: Music
baroc
baroque
n(m)
baroc - baroque poss c
Linn a' Bharoc Baroque period
Subject: Music
bàrr
crop
n(m)
bàrr - crop poss ccrops - barran pl
bàrr achaidh agus planntachais field and plantation crops
bàrr gàrraidh garden crops
bàrr gràin grain crop
bàrr tràth early crop
bàrr-bìdh food crop
barran gine-leasaichte (GM) genetically modified crops (GM)
barran measgaichte mixed crops
cuairteachadh-bharran crop rotation
fàs bhàrran crop growing
gràn-bhàrr grain crop
prìomh bhàrr main crop
Subject: ScienceGeography
bàrr
crown
n(m)
barra - crown poss ccrowns - barran pl
bhris bàrr m' fhiacla the crown of my tooth broke
Subject: Science
bàrr-chrann
emergent
n(m)
bàrr-chrainn - emergent poss cemergents - bàrr-chrannan pl
Subject: Geography
bàrr-deasga
desktop
n(m)
bàrr-deasga - desktop poss c
foillseachadh bàrr-deasga desktop publishing
Subject: Computing
barraid
terrace
n(f)
barraid(e) - terrace poss cterraces - barraidean pl
barraidean leathaid hillside terraces
taighean barraide terraced houses
Subject: GeographyGeneral
barraidean leathaid
hillside terraces
n phr
Subject: Geography
Barraigh
Barra
Gàidhlig Bharraigh Barra Gaelic
Subject: Geography
barral
birl
n(m)
barrail - birl poss cbirls - barralan pl
Subject: Music
Barrhead
Barrhead
baile Bharrhead town of Barrhead
Subject: Geography
bàs
death
n(m)
bàis - death poss cdeaths - bàsan pl
cleachdaidhean bàis death customs
reat-bhàsan death rate
Subject: GeneralGeography
bàsan leanaban
infant mortality
n phr
reat-bhàsan leanaban infant mortality rate
Subject: GeographyGeneral
basgaid
basket
n(f)
basgaide - basket poss cbaskets - basgaidean pl
basgaid shopping basket
cuir don bhasgaid add to basket
thoir às a' bhasgaid delete from basket
Subject: Computing
basùn
bassoon
n(m)
basùn - bassoon poss cbassoons - basùnaichean pl
a' cluiche a' bhasùn playing the bassoon
basùn contra contra bassoon
basùn le dà ribheid double reed bassoon
Subject: Music
bàta
ship
n(m)
bàta - ship poss cships - bàtaichean pl
bàt'-aiseig ferry boat
bàt'-iasgaich fishing boat
bàta sìde weather ship
gàrradh-iarainn shipyard
Subject: GeographyGeneral
batal
battle
n(m)
batail - battle poss cbattles - batail pl
Subject: General
batan
baton
n(m)
batain - baton poss cbatons - batanan pl
a' togail a' bhatain raising the baton
batan an stiùiriche-ciùil the conductor's baton
Subject: Music
bataraidh
battery
n(m)
bataraidh - battery poss cbatteries - bataraidhean pl
bataraidhean ath-theàrrdsach rechargeable batteries
Subject: GeographyGeneral
bathar
product
n(m)
bathair - product poss c
bathar bainne dairy products
bathar co-cheangailte related products
bathar dèante final product
bathar fàs-bheairteach organic products
bathar fiodha wood products
bathar meatailt metal products
bun-bhathair meatailt primary metal products
Subject: General
bathar
goods
n(m)
bathair - goods poss c
bathar bèine fur goods
bathar dèante manufactured goods
Subject: Geography
bathar dèante
manufactured goods
n phr
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
bathar làmh-cheàrdalach
handicraft
n phr
Subject: GeographyArt
Bathgate
Bathgate
factaraidh Bhathgate Bathgate factory
Subject: Geography
beachd
comment
n(m)
beachd - comment poss ccomments - beachdan pl
comharra beachd comment mark
Subject: Computing
beachd
point of view
n(m)
beachda - point of view poss cpoints of view - beachdan pl
diofar bheachdan different points of view
Subject: General
beachd-bharail
hypothesis
n(f)
beachd-bharail - hypothesis poss chypotheses - beachd-bharailean pl
Subject: General
beadrach
flirt
n(f)
beadraich - flirt poss cflirts - beadraich pl
Subject: Personal and Social Education
beadradh
flirting
n(m)
beadraidh - flirting poss c
Subject: Personal and Social Education
beadraich
flirt
vb
Subject: Personal and Social Education
beag
small
adj
Subject: Mathematics
beag-fhaclair
glossary
n(m)
beag-fhaclair - glossary poss cglossaries - beag-fhaclairean pl
Subject: General
beag-shluaghach
sparsely populated
adj
Subject: Geography
beagachadh
decrease
n(m)
beagachaidh - decrease poss cdecreases - beagachaidhean pl
Subject: Mathematics
beagachadh
reduction
n(m)
beagachaidh - reduction poss creductions - beagachaidhean pl
Subject: Mathematics
beagaich
decrease
vb
Subject: Mathematics
beagaich
reduce
vb
Subject: Mathematics
beairteas
wealth
n(m)
beairteis - wealth poss c
tomhas beairteis measure of wealth
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
Béal an Átha
Ballina
Subject: Geography
Béal an Mhuirthead
Belmullet
Subject: Geography
Béal Átha na Sluaighe
Ballinasloe
Subject: Geography
Béal Easa
Foxford
Subject: Geography
Béal Feirste
Belfast
Subject: Geography
Beál na Sionainne
Mouth of the Shannon
Subject: Geography
bealach
pass
n(m)
bealaich - pass poss cpasses - bealaichean pl
Subject: Geography
Bealach Féich
Ballybofey
Subject: Geography
Bealadair
Ballater
bùrn-èirigh Bhealadair Ballater spring water
Subject: Geography
Bealaruiseanach
Belarusian
adj
Subject: Geography
Bealaruiseanach
Belarusian
n(m)
Bealaruiseanaich - Belarusian poss cBelarusians - Bealaruiseanaich pl
Subject: Geography
Bealaruisis
Belarusian
n(f)
Bealaruisis - Belarusian poss c
Subject: Geography
Bealarus
Belarus
n(f)
Bhealaruis - Belarus poss c
lùth-chleasaichean à Bealarus athletes from Bealarus
Poblachd Bhealaruis Republic of Belarus
Subject: Geography
Beannchar
Banchory
tuineachadh Bheannchair settlement of Banchory
Subject: Geography
Beannchar
Bangor
Subject: Geography
Beanntan Atlas
Atlas Mountains
beathaichean Beanntan Atlas animals of the Atlas Mountains
Subject: Geography
Beanntan Hoggar
Hoggar Mountains
geòlas Beanntan Hoggar geology of the Hoggar Mountains
Subject: Geography
Beanntan Thibetsi
Tibetsi Mountains
dùthchannan Beanntan Thibetsi countries of the Tibetsi Mountains
Subject: Geography
Beanntraí
Bantry
Subject: Geography
beantan
tangent
n(m)
beantain - tangent poss ctangents - beantanan pl
beantan inbhearsach inverse tangent
beantan neo-dhìreach inverse tangent
Subject: Mathematics
Bearaig
Berwick upon Tweed
baile Bhearaig town of Berwick upon Tweed
Subject: Geography
Bearaig a Tuath
North Berwick
Bàgh an Ear Bhearaig a Tuath North Berwick East Bay
Subject: Geography
beàrn
interval
n(m/f)
beàirn - interval poss cintervals - beàrnan pl
anns a' bheàrn 2 gu 7 in the interval 2 to 7
beàrn clas class interval
beàrn tìde time interval
beàrn ùine time interval
meadhan-bheàrnach mid-interval
Subject: Mathematics
beàrn tìde
time interval
n(m)
beàirn tìde - time interval poss ctime intervals - beàrnan tìde pl
Subject: Mathematics
beàrn ùine
time interval
n(m)
beàirn ùine - time interval poss ctime intervals - beàrnan ùine pl
Subject: Mathematics
beàrn-air-ais
backspace
n(m)
beàirn-air-ais - backspace poss cbackspaces - beàrnan-air-ais pl
iuchair Backspace Backspace key
Subject: Computing
beàrn-clas
class interval
Subject: Mathematics
Beàrnaraigh
Berneray
muinntir Bheàrnaraigh people of Berneray
Subject: Geography
bearradh
cliff
n(m)
bearraidh - cliff poss ccliffs - bearraidhean pl
bearradh-aibhne river cliff
Subject: Geography
Bearsden
Bearsden
mhuinntir Bhearsden people of Bearsden
Subject: Geography
beatha
life
n(f)
beatha - life poss clives - beathannan pl
beatha agus ceallan life and cells
beatha na dachaigh domestic life
craobh na beatha tree of life
cuairt-beatha life cycle
Subject: Science
beathach
animal
n(m)
beathaich - animal poss canimals - beathaichean pl
beathaichean (ainmh-eòlas) animals (zoology)
beathaichean Beanntan Atlas animals of the Atlas Mountains
rèiseadh bheathaichean animal racing
siostaman sònraichte beò-eòlach bheathaichean specific physiological systems in animals
tuathanachas bheathaichean animal husbandry
Subject: ScienceGeography
beathachadh
nutrition
n(m)
beathachaidh - nutrition poss c
Subject: Home Economics
beathachadh
alimentation
n(m)
beathachaidh - alimentation poss calimentations - beathachaidhean pl
Subject: Science
beathachail
alimental
adj
Subject: Science
Beilgeach
Belgian
adj
seòclaidean Beilgeach Belgian chocolates
Subject: Geography
Beilgeach
Belgian
n(m)
Beilgich - Belgian poss cBelgians - Beilgich pl
Subject: Geography
Beilìos
Belize
n(f)
Bheilìos - Belize poss c
ceanna-bhaile Bheilìos capital of Belize
muinntir Bheilìos people of Belize
Subject: Geography
beinn
mountain
n(f)
beinne - mountain poss cmountains - beanntan pl
baidhceadh beinne mountain biking
baidhsagal beinne mountain bike
Beanntan Atlas Atlas Mountains
Beanntan Hoggar Hoggar Mountains
Beanntan Thibetsi Tibetsi Mountains
lùb-bheanntan fold mountains
Na Beanntan Appalachian Appalachian Mountains
Na Rockies Rocky Mountains
Subject: Geography
Beinn Clìbrig
Ben Klibreck
n(f)
Beinn Clìbrig - Ben Klibreck poss c
a' sreap Beinn Clìbrig climbing Ben Klibreck
Subject: Geography
Beinn Hòb
Ben Hope
n(f)
Beinn Hòb - Ben Hope poss c
a' sreap Beinn Hòb climbing Ben Hope
Subject: Geography
Beinn Labhair
Ben Lawers
n(f)
Beinn Labhair - Ben Lawers poss c
àirde Beinn Labhair height of Ben Lawers
Subject: Geography
Beinn Laomainn
Ben Lomond
n(f)
Beinn Laomainn - Ben Lomond poss c
Pàirce Cuimhneachain Beinn Laomainn Ben Lomond Memorial Park
Subject: Geography
Beinn Mhòr Asaint
Ben More Assynt
n(f)
Beinn Mhòr Asaint - Ben More Assynt poss c
mullach Beinn Mhòr Asaint summit of Ben More Assynt
Subject: Geography
Beinn na Faoghla
Benbecula
n(f)
Eilean Bheinn na Faoghla Island of Benbecula
Subject: Geography
Beinn nan Cìochan
Lochnagar
coire Beinn nan Cìochan Lochnagar corrie
Subject: Geography
Beinn Nibheis
Ben Nevis
n(f)
Beinn Nibheis - Ben Nevis poss c
sreapadairean Beinn Nibheis Ben Nevis climbers
Subject: Geography
Beinn Uais
Ben Wyvis
n(f)
Beinn Uais - Ben Wyvis poss c
mullach Beinn Uais summit of Ben Wyvis
Subject: Geography
beinn-deighe
iceberg
n(f)
beinn(e)-deighe - iceberg poss cicebergs - beanntan-deighe pl
Subject: Geography
beirilium
beryllium
n(m)
beirilium - beryllium poss c
beirilium copar beryllium copper
Subject: Science
beirmear
enzyme
n(m)
beirmeir - enzyme poss cenzyme - beirmearan pl
beirmear-cnàmhaidh digestive enzyme
Subject: Science
Benin
Benin
n(f)
Bhenin - Benin poss c
muinntir Bhenin people of Benin
Poblachd Bhenin Republic of Benin
Subject: Geography
beò-eòlach
physiological
adj
siostaman beò-eòlach bheathaichean physiological systems in animals
Subject: Science
beò-eòlas
physiology
n(m)
beò-eòlais - physiology poss c
beò-eòlas daonna human physiology
Subject: Science
beòil
oral
adj
aiste-beòil oral composition
litreachas beòil oral literature
slàinteachas beòil oral hygiene
Subject: General
beothachadh
animation
n(m)
beothachaidh - animation poss canimations - beothachaidhean pl
Subject: General
beòthachadh tearmach
thermal activity
n phr
Subject: GeographyScience
beothaichte
animated
adj
Subject: General
beothalachadh
activation
n(m)
beothalachaidh - activation poss cactivations - beothalachaidhean pl
beothalachadh an stuth activation of the material
Subject: Science
beothalaich
activate
vb
beothalaich an stuth activate the material
Subject: Science
bercelium
berkelium
n(m)
bercelium - berkelium poss c
Subject: Science
beta
beta
n(f)
beta - beta poss cbetas - betathan pl
deuchainn beta beta test
dreach beta beta version
Subject: Computing
beul
mouth
n(m)
beòil - mouth poss cmouths - beòil pl
an galar roilleach foot and mouth disease
beul an latha daybreak
beul na h-oidhche twilight
beul Uisge Dè mouth of the River Dee
dùin do bheul be quiet
Subject: Science
beul a' chaolain
duodenum
n(m)
beul a' chaolain - duodenum poss cduodenums - beòil nan caolan pl
neasgaid beul a' chaolain duodenal ulcer
Subject: Science
Beul Feirste
Belfast
sràidean Bheul Feirste streets of Belfast
Subject: Geography
beul-aibhne
estuary
beul-aibhne - estuary poss cestuaries - beul-aibhnichean pl
Subject: Geography
beul-aithris
folklore
n(f)
beòil-aithris - folklore poss c
cleachdaidhean, modhan agus beul-aithris customs, etiquette and folklore
Subject: General
Beurla
English
n(f)
Beurla - English poss c
àbhachdas Beurla English humour
clas Beurla English class
cleachdadh stèidhichte na Beurla standard English usage
diofar riochdan na Beurla English language variations
ionnsaich Beurla learn English
litreachas Beurla English literature
Seann Bheurla Old English
Subject: Language
beus
ethic
n(f)
beusa - ethic poss cethics - beusan pl
Subject: General
beus
bass
n(m)
beus - bass poss cbasses - beusan pl
beus Alberti Alberti bass
beus figearach figured bass
beus gun cheap fretless bass
beus-chleaf bass clef
beus-loidhne bass line
beus-loidhne teàrnaidh descending bass line
beus-thrombòn bass trombone
bonn-bheus ground bass
ceud-bheus first bass
prò-bheus double bass
seinn bheusan bass singing
Subject: Music
beus-chleaf
bass clef
n(m)
beus-chleaf - bass clef poss cbass clefs - beus-chleafan pl
comharra beus-chleaf bass clef symbol
pitse beus-chleaf bass clef pitch
Subject: Music
beus-eòlas
ethics
n(m)
beus-eòlais - ethics poss cethics - beus-eòlasan pl
beus-eòlas caitheimh ethics of consumption
beus-eòlas cosnaidh occupational ethics
beus-eòlas cràbhach religious ethics
beus-eòlas Crìosdail Christian ethics
beus-eòlas dàimhean teaghlaich ethics of family relationships
beus-eòlas dhàimhean sòisealta ethics of social relations
beus-eòlas feise agus ginidh ethics of sex and reproduction
beus-eòlas poilitigeach political ethics
gnàthasan beus-eòlach eile other ethical norms
siostaman beus-eòlach ethical systems
Subject: General
beus-thrombòn
bass trombone
n(m)
beus-thrombòn - bass trombone poss cbass trombones - beus-thrombònan pl
ceòl beus-thrombòn bass trombone music
Subject: Music
beusail
ethical
adj
Subject: General
bhailbh
valve
n(m/f)
bhailbh - valve poss cvalves - bhailbhean pl
bhailbh in-loidhne in-line valve
Subject: Technical
bhanadium
vanadium
n(m)
bhanadium - vanadium poss c
Subject: Science
bhandaileachd
vandalism
n(f)
bhandaileachd - vandalism poss c
Subject: GeographyGeneral
Bhanuàtu
Vanuatu
n(m/f)
Bhanuàtu - Vanuata poss c
Eilean Bhanuàtu Island of Vanuatu
Subject: Geography
bhascular
vascular
adj
lusan bhascular vascular plants
lusan bhascular neo-shìolach vascular seedless plants
Subject: Science
Bhatarsaigh
Vatersay
bàgh Bhatarsaigh Vatersay bay
Subject: Geography
bheactor
vector
n(m)
bheactor - vector poss cvectors - bheactoran pl
bheactor-aonaid unit vector
colbh-bheactor column vector
Subject: Mathematics
bheartagail
vertical
adj
àirde bheartagail vertical height
loidhne bheartagail vertical line
raon bheartagail vertical plane
Subject: Mathematics
bheartaigs
vertex
n(f)
bheartaigs - vertex poss cvertices - bheartaigsean pl
Subject: Mathematics
Bhenesuèla
Venezuela
n(m/f)
Bhenesuèla - Venezuela poss c
ceann-suidhe Bhenesuèla president of Venezuela
Subject: Geography
Bheunas
Venus
n(f)
Bheunais - Venus poss c
'S e Bheunas an dàrna planaid bhon Ghrèin Venus is the second planet from the Sun
suidheachadh Bheunais the position of Venus
Subject: Science
Bhictoria
Victoria
muinntir Bhictoria people of Victoria
Subject: Geography
Bhictoria
Victoria
n(f)
Bhictoria - Victoria poss c
Crois Bhictoria Victoria Cross
Drochaid Bhictoria Victoria Bridge
Subject: General
bhidio
video
n(m/f)
bhidio - video poss cvideos - bhidiothan pl
àrd-theicneòlaiche co-labhairt bhidio senior video conference technician
bhidio pop pop video
co-labhairt bhidio video conference
gearradh bhidio video editing
seirbheisean co-labhairt bhidio video conferencing services
teicneòlaiche co-labhairt bhidio video conference technician
Subject: General
Bhietnam
Vietnam
n(m/f)
Bhietnam - Vietnam poss c
eachdraidh Bhietnam history of Vietnam
Subject: Geography
bhìogan
vegan
n(m)
bhìogain - vegan poss cvegans - bhìogain plvegans - bhìoganan pl
Subject: Home Economics
bhìoras
virus
n(m)
bhìorais - virus poss cviruses - bhìorasan pl
dìon o bhìoras virus protection
seula bhìorais virus signature
Subject: Computing
bholcànach
volcanic
adj
bomaichean bholcànach volcanic bombs
clach bholcànach volcanic rock
còn bholcànach volcanic cone
luath bholcànach volcanic ash
spreadhadh bholcànach volcanic eruption
Subject: ScienceGeography
bholcàno
volcano
n(m)
bholcàno - volcano poss cvolcanoes - bholcànothan pl
bholcàno beò active volcano
bholcàno marbh extinct volcano
bholcàno tàmhach dormant volcano
luath bholcàno volcano ash
Subject: ScienceGeography
bholtaids
voltage
n(f)
bholtaids - voltage poss cvoltages - bholtaidsean pl
Subject: Science
bhon chladach
offshore
n phr
eileanan bhon chladach offshore islands
Subject: Geography
bhortaigs
vortex
n(f)
bhortaigs - vortex poss cvortices - bhortaigsean pl
Subject: Mathematics
bhòt
vote
n(f)
bhòta - vote poss cvotes - bhòtaichean pl
toradh na bhòta result of the vote
Subject: Modern Studies
bhòtadh
voting
vb
Subject: Modern Studies
bhòtadh
voting
n(m)
bhòtaidh - voting poss c
Subject: Modern Studies
biadh
food
n(m)
bìdh - food poss cfoods - biadhan pl
bàrr-bìdh food crop
biadh agus deoch food and drink
biadh gine-leasaichte (GM) genetically modified food (GM)
biadh glasrach vegetarian food
biadh gun cheimigean chemical free food
biadh organach organic food
cearcall-bìdh food cycle
giullachd bìdh food processing
lìon-bìdh food web
sreath-bìdh food chain
teicneòlas bìdh food technology
Subject: ScienceGeographyHome Economics
biadh
aliment
n(m)
bìdh - aliment poss caliments - biadhan pl
caolan a' bhìdh alimentary tract
slighe a' bhìdh alimentary canal
Subject: Science
biadh
meal
n(m)
bìdh - meal poss cmeals - biadhan pl
seirbheis bìdh agus bùird meals and table service
Subject: Home Economics
bian
fur
n(m)
bèine - fur poss cfurs - bèin pl
bathar bèine fur goods
giullachd bèine fur processing
Subject: General
biathadh
feed
n(m)
biathaidh - feed poss cfeeds - biathaidhean pl
Biathadh RSS RSS Feed
biathadh-lìn web feed
Subject: Computing
Biggar
Biggar
bun-sgoil Bhiggar Biggar primary school
Subject: Geography
billean
billion
n(m)
billein - billion poss cbillions - billeanan pl
Subject: Mathematics
binnean pioramaideach
pyramidal peak
n phr
Subject: Geography
Bìoball
Bible
n(m)
Bìobaill - Bible poss cBibles - Bìobaill pl
Am Bìoball The Bible
Subject: Religious and Moral Education
biolair
cress
n(f)
biolair(e) - cress poss ccress - biolairean pl
biolair-uisge watercress
sìol biolair cress seeds
Subject: Science
biolair-uisge
watercress
n(f)
biolair-uisge - watercress poss cwatercress - biolairean-uisge pl
sìol biolair-uisge watercress seeds
Subject: Science
biorach
sharp
adj
F biorach F sharp
Subject: Music
Biorra
Birr
Subject: Geography
biosmat
bismuth
n(m)
biosmat - bismuth poss c
Subject: Science
biot
bit
n(m)
biota - bit poss cbits - biotan pl
Subject: Computing
biot-mhapa
bitmap
n(m)
biot-mhapa - bitmap poss cbitmaps - biot-mhapaichean pl
Subject: Computing
birlinn
galley
n(f)
birlinn(e) - galley poss cgalleys - birlinnean pl
Subject: History
bith
existence
n(f)
bith - existence poss cexistences - bithean pl
bith, nàdar agus feartan Dhè existence, knowablility and attributes of God
Subject: Religious and Moral Education
bith-
bio-
pref
bith-cheimigeachd biochemistry
bith-chonnadh biofuel
bith-iomadachd biodiversity
bith-lobhach biodegradable
bith-thomad bio-mass
Subject: Science
bith-àrainn
biome
n(f)
bith-àrainn - biome poss cbiomes - bith-àrainnean pl
Subject: Geography
bith-beò
subsistence
n(m/f)
bith-beò - subsistence poss c
dlùth-àiteachas bith-beò intensive subsistence farming
tuathanachas bith-beò subsistence farming
Subject: Geography
bith-cheimigeachd
biochemistry
n(f)
bith-cheimigeachd - biochemistry poss c
Subject: Science
bith-chonnadh
biofuel
n(m)
bith-chonnaidh - biofuel poss cbiofuels - bith-chonnaidhean pl
Subject: Geography
bith-eòlach
biological
adj
Subject: Science
bith-eòlaiche
biologist
n(m)
bith-eòlaiche - biologist poss cbiologists - bith-eòlaichean pl
Subject: Science
Bith-eòlas
Biology
n(m)
Bith-eòlais - Biology poss c
micro-bith-eòlas micro-biology
pàipear Bith-eòlais Biology paper
Subject: Science
bith-iomadachd
biodiversity
n(f)
bith-iomadachd - biodiversity poss cbiodiversities - bith-iomadachdan pl
Plana-gnìomh Bith-iomadachd Biodiversity Action Plan
Subject: Science
bith-lobh
biodegrade
vb
Subject: Science
bith-lobhach
biodegradable
adj
sgudal bith-lobhach biodegradable waste
Subject: Science
bith-phrosbaig
bioviewer
n(f)
bith-phrosbaig(e) - bioviewer poss cbioviewers - bith-phrosbaigean pl
Subject: Science
bith-theicneòlas
biotechnology
n(m)
bith-theicneòlais - biotechnology poss cbiotechnologies - bith-theicneòlasan pl
Subject: Science
bith-thomad
bio-mass
n(m)
bith-thomaid - bio-mass poss cbio-masses - bith-thomadan pl
Subject: Science
bitheach
biotic
adj
Subject: Science
bithsfèar
biosphere
n(m)
bithsfèar - biosphere poss cbiospheres - bithsfèaran pl
Subject: Geography
Bitrex
Bitrex
n(m)
Bitrex - Bitrex poss c
Subject: Science
Black Lives Matter
Black Lives Matter
Subject: General
blàr
battle
n(m)
blàir - battle poss cbattles - blàran pl
Blàr Allt a’ Bhonnaich Battle of Bannockburn
Blàr Chùil Lodair Battle of Culloden
Blàr na h-Eaglaise Brice Battle of Falkirk
Blàr na Leargaidh Ghallta Battle of Largs
Subject: General
blàr a-muigh
outdoors
adv
geamannan a-muigh outdoor games
ionad chur-seachadan a-muigh outdoor centre
ionnsachadh air a' bhlàr a-muigh outdoor learning
spòrsan a-muigh outdoor sports
Subject: General
Blàr Ghobhraidh
Blairgowrie
sgoilearan Bhlàr Ghobhraidh pupils of Blairgowrie
Subject: Geography
blàr-catha
battlefield
n(m)
blàir-catha - battlefield poss cbattlefields - blàran-catha pl
Subject: Geography
blastadh
blasting
vb n
Subject:
blàth
warm
adj
aghaidh bhlàth warm front
seactor blàth warm sector
Subject: Geography
blàthachadh na cruinne
global warming
n phr
Subject: Geography
bleith
erosion
n(f)
bleithe - erosion poss c
bleith bheartagail vertical erosion
bleith eigheadail glacial erosion
bleith mhì-chothromach differential erosion
bleith thaobhach lateral erosion
bleith ùire soil erosion
bleitheadair agent of erosion
Subject: Geography
bleithte
eroded
adj
Subject: Geography
bliadhna
year
n(f)
bliadhna - year poss cyears - bliadhnachan pl
Bliadhn' Ùr Mhath Happy New Year
Bliadhna Mhath Ùr Happy New Year
bliadhna solais light year
bliadhna-grèine solar year
ràithean na bliadhna seasons of the year
thar còig bliadhna over five years
thar nam bliadhnachan over the years
toiseach na bliadhna beginning of the year
Subject: Science
bliadhna-solais
light year
n(f)
bliadhna-solais - light year poss clight years - bliadhnaichean-solais pl
bliadhnaichean-solais air falbh light years away
Subject: Science
bliadhnail
yearly
adj
tuarastal bliadhnail yearly salary
Subject: Mathematics
bliadhnail
annual
adj
Subject: GeographyGeneral
bloc(a)
block
n(m)
bloca - block poss cblocks - blocaichean pl
graf-bhlocaichean block graph
Subject: Mathematics
blocbustair
blockbuster
n(m)
blocbustair - blockbuster poss cblockbusters - blocbustairean pl
Subject: Music
blog
blog
n(m)
bloga - blog poss cblogs - blogaichean pl
Subject: Computing
blog
blog
vb
blog seo blog this
Subject: Computing
blog
weblog
n(m)
bloga - weblog poss cweblogs - blogaichean pl
Subject: Computing
blogaire
blogger
n(m)
blogaire - blogger poss cbloggers - blogairean pl
Subject: Computing
bloigh
fraction
n(f)
bloigh(e) - fraction poss cfractions - bloighean pl
a' tionndadh bhloighean bun-os-cionn inverting fractions
bloigh àbhaisteach proper fraction
bloigh anabharr improper fraction
bloigh anabharr vulgar fraction
bloigh chumanta common fraction
bloigh dheicheach decimal fraction
bloigh riochdail representative fraction
bloigh sheataichean fraction of sets
bloighean co-ionann equal fractions
bloighean co-ionann equivalent fractions
bloighean pàirteach partial fractions
clàr-bhloighean fraction board
seantans-bhloighean fraction sentence
Subject: Mathematics
blues
blues
n(m)
blues - blues poss cblues - blues pl
ceòl blues blues music
sgèile-teàrnaidh blues descending blues scales
Subject: Music
Bluetooth
Bluetooth
n(m)
Bluetooth - Bluetooth poss cBluetooths - Bluetoothan pl
ceangal Bluetooth Bluetooth connection
Subject: Computing
bobcat
bobcat
n(m)
bobcait - bobcat poss cbobcats - bobcait pl
Subject: Science
bòbhladh
bowling
n(m)
bòbhlaidh - bowling poss c
bobhladh deich-chnagach ten-pin bowling
ionad-bòbhlaidh bowling alley
lèana-bòbhlaidh bowling green
Subject: Physical EducationGeneralGeography
bobhladh deich-chnagach
ten-pin bowling
n phr
Subject: GeographyGeneralPhysical Education
bochdainn
poverty
n(f)
bochdainn(e) - poverty poss c
Subject: GeographyGeneral
bod
penis
n(m)
boid - penis poss cbuid - penis poss cpenises - boid plpenises - buid pl
Subject: Science
Bòd
Bute
Eilean Bhòid Isle of Bute
Subject: Geography
bodhaig
body
n(f)
bodhaig(e) - body poss cbodies - bodhaigean pl
a' cumail mo bhodhaig fallain keeping my body healthy
cloc do bhodhaig body clock
fàileadh-bodhaig body odour
slàinte bodhaig agus inntinn health of body and mind
Subject: Science
bog
soft
adj
clach bhog soft rock
Subject: Geography
Bogha Glas
Bowglass
drochaid a' Bhogha Ghlais Bowglass bridge
Subject: Geography
bogha-sìos
downbow
n(m)
bogha-sìos - downbow poss cdownbows - boghaichean-sìos pl
Subject: Music
boghadh
bowing
n(m)
boghaidh - bowing poss cbowings - boghaidhean pl
Subject: Music
boglach
marsh
n(f)
boglaich - marsh poss cmarshes - boglaichean pl
fideach salt marsh
Subject: Geography
bogsa
accordion
n(m)
bogsa - accordion poss caccordions - bogsaichean pl
a' cluich a' bhogsa playing the accordion
bogsa-piàna piano accordion
ceòl a' bhogsa accordion music
Subject: Music
bogsa a-mach
outbox
n(m)
bogsa a-mach - outbox poss coutboxes - bogsaichean a-mach pl
Subject: Computing
bogsa a-steach
inbox
n(m)
bogsa a-steach - inbox poss cinboxes - bogsaichean a-steach pl
Subject: Computing
bogsa puist-d
mailbox
n(m)
bogsa puist-d - mailbox poss cmailboxes - bogsaichean puist-d pl
Subject: Computing
bogsa-rabhaidh
alert box
n(m)
bogsa-rabhaidh - alert box poss calert boxes - bogsaichean-rabhaidh pl
Subject: Computing
bohrium
bohrium
n(m)
bohrium - bohrium poss c
Subject: Science
boiteag
earthworm
n(f)
boiteig - earthworm poss cearthworms - boiteagan pl
Subject: Science
boiteag
worm
n(f)
boiteig - worm poss cworms - boiteagan pl
Subject: Science
boiteag chnò-dharaich
acorn worm
n(f)
boiteag cnò-daraich - acorn worm poss cacorn worms - boiteagan cnò-daraich pl
Subject: Science
boiteag-tiùb
tubeworm
n(f)
boiteig-tiùb - tubeworm poss ctubeworms - boiteagan-tiùb pl
Subject: Science
bolgan-solais
light bulb
n(m)
bolgain-solais - light bulb poss clight bulbs - bolgain-solais pl
bolgain-solais beag-lùth energy efficient light bulbs
Subject: GeographyGeneralScience
Bolibhia
Bolivia
n(f)
Bholibhia - Bolivia poss c
bith-iomadachd Bholibhia Bolivia's bio-diversity
crìoch Bholibhia border of Bolivia
Subject: Geography
boma
bomb
n(m)
boma - bomb poss cbombs - bomaichean pl
boma atamach atomic bomb
boma niuclasach nuclear bomb
Subject: General
bònas
bonus
n(m)
bònas - bonus poss cbonuses - bònasan pl
lùghdachadh-gun-tagradh no claims bonus
puingean bònas bonus points
Subject: Mathematics
bonn
coin
n(m)
buinn - coin poss ccoins - buinn pl
bonn airgid silver coin
buinn-òir gold coins
Subject: Mathematics
bonn
medal
n(m)
buinn - medal poss cmedals - buinn pl
Subject: General
bonn
base
n(m)
buinn - base poss cbases - buinn pl
bonn-shealladh base view
pioramaid le bonn ceàrnagach square based pyramid
pioramaid le bonn triantanach triangle based pyramid
priosam le bonn còig-cheàrnach(ail) pentagon based prism
priosam le bonn sia-cheàrnach(ail) hexagon based prism
Subject: Mathematics
bonn-theacsa
footer
n(m/f)
bonn-theacsa - footer poss cfooters - bonn-theacsaichean pl
cuir a-steach bonn-theacsa insert footer
Subject: Computing
boogie woogie
boogie woogie
n(m)
boogie woogie - boogie woogie poss c
Subject: Music
bòrd
board
n(m)
bùird - board poss cboards - bùird pl
bòrd deilbh drawing board
cliop bùird board clip
Subject: Technical
bòrd
table
n(m)
bùird - table poss ctables - bùird pl
bòrd-iarnaigidh ironing table
bòrd-sgrìobhaidh writing table
seirbheis bùird table service
teanas-bùird table tennis
Subject: Home Economics
bòrd-geal
whiteboard
n(m)
bùird-gheal - whiteboard poss cwhiteboard - bùird-gheala pl
bùird-gheala eadar-ghnìomhail interactive whiteboards
Subject: General
bòrd-ùrlair
floorboard
n(m)
bùird-ùrlair - floorboard poss cfloorboards - bùird-ùrlair pl
Subject: Technical
bòron
boron
n(m)
bòroin - boron poss c
Subject: Science
Bosnia-Herzegovina
Bosnia-Herzegovina
n(f)
Bhosnia-Herzegovina - Bosnia-Herzegovina poss c
bailtean Bhosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina's towns
bratach Bhosnia-Herzegovina Bosnia-Herzegovina's flag
Subject: Geography
bossa nova
bossa nova
n(m)
bossa nova - bossa nova poss cbossa nova - bossa novathan pl
Subject: Music
botal
bottle
n(m)
botail - bottle poss cbottles - botail pl
botal leathair leather bottle
botal-teth hot water bottle
Subject: Home Economics
Botsuana
Botswana
n(f)
Bhotsuana - Botswana poss c
Poblachd Bhotsuana Republic of Botswana
Subject: Geography
boureé
boureé
n(f)
boureé - boureé poss cboureé - boureéthean pl
Subject: Music
bouzouki
bouzouki
n(m)
bouzouki - bouzouki poss cbouzoukis - bouzoukiathan pl
Subject: Music
boycott bhusaichean
bus boycott
n phr
Boycott Bhusaichean Mhontgomery Montgomery Bus Boycott
Subject: History
brà
bra
n(m)
brà - bra poss cbras - bràthan pl
brà le lìnig padded bra
brà spòrs sports bra
Subject: Personal and Social Education
Bràghad Albainn
Breadalbane
beanntan Bhràghad Albainn hills of Breadalbane
Subject: Geography
Bràigh Mhàrr
Braemar
Geamannan Bhràigh Mhàrr Braemar Games
Subject: Geography
bràiste
brooch
n(f)
bràiste - brooch poss cbrooches - bràistean pl
Subject: History
bràmair
boyfriend
n(m)
bràmar - boyfriend poss cboyfriends - bràmairean pl
Subject: Personal and Social Education
bràmair
girlfriend
n(m)
bràmar - girlfriend poss cgirlfriends - bràmairean pl
Subject: Personal and Social Education
Brasil
Brazil
n(f)
Bhrasil - Brazil poss c
cnothan à Brasil nuts from Brazil
oirthir Bhrasil coast of Brazil
Subject: Geography
Brasilianach
Brazilian
adj
Subject: Geography
Brasilianach
Brazilian
n(m)
Brasilianaich - Brazilian poss cBrazilians - Brasilianaich pl
Subject: Geography
brat ìochdrach
under storey
n phr
Subject: Geography
bratach
flag
n(f)
brataich - flag poss cflags - brataichean pl
a' bhratach Nàsach the Nazi flag
bratach Nàsach Nazi flag
Subject: General
bratag
caterpillar
n(f)
brataig - caterpillar poss ccaterpillars - bratagan pl
Subject: Science
brath
message
n(m)
bratha - message poss cmessages - brathan pl
bòrd-brath message board
brath puist-d e-mail message
ceann-theacsa teachdaireachd message header
Pròtacal Ruigheachd Brath Eadar-lìn (IMAP) Internet Message Access Protocol (IMAP)
Subject: Computing
brath
post
n(m)
bratha - post poss cposts - brathan pl
brath ùr new post
cuir ro-shealladh brath add post preview
ro-shealladh brath post preview
Subject: Computing
Bré
Bray
Subject: Geography
breacan-beithe
chaffinch
n(m)
breacain-beithe - chaffinch poss cchaffinches - breacain-beithe pl
Subject: Science
Breata(i)nn
Britain
n(f)
Breata(i)nn Great Britain
muinntir Bhreatainn people of Britain
Subject: Geography
Breatannach
British
adj
buidhnean ann an Eileanan Bhreatainn; ann an Sasainn organisations in British Isles; in England
Eileanan Bhreatainn British Isles
feallsanachd Eileanan Bhreatainn philosophy of British Isles
pàipearan-naidheachd ann an Eileanan Bhreatainn, ann an Sasainn newspapers in British Isles; in England
Subject: Geography
Breichin
Brechin
Cathair-eaglais Bhreichin Brechin Cathedral
Subject: Geography
breige
brick
n(m/f)
breige - brick poss cbricks - breigeachan plbricks - breigichean pl
Subject: Technical
breigear
bricklayer
n(m)
breigeir - bricklayer poss cbricklayers - breigearan pl
Subject: Technical
breigearachd
brickwork
n(f)
breigearachd - brickwork poss c
Subject: Technical
breith
birth
n(f)
breith - birth poss cbirths - breithean pl
reat-bhreithean birth rate
Subject:
Breith Chrìosd
Nativity
n phr
dealbh-chluich air Breith Chrìosd Nativity play
taisbeanadh air Breith Chrìosd Nativity scene
Subject: General
breitheanas
judgement
n(m)
breitheanais - judgement poss cjudgements - breitheanasan pl
a' breithneachadh making judgements
là a’ bhreitheanais judgement day
là a’ bhreitheanais day of judgement
thig breitheanas ort you will suffer for it
Subject: Religious and Moral Education
breithneachadh
critical thinking
n/a
Subject: General
breithneachadh
criticism
n(m)
breithneachaidh - criticism poss c
eachdraidh, iomradh agus breithneachadh history, description and criticism
litreachas, reatoraig agus breithneachadh literature, rhetoric and criticism
Subject: Language
breug-bheachd
fallacy
n(f)
breug-bheachd - fallacy poss cfallacies - breug-bheachdan pl
breug-bheachdan agus tùsan mhearachdan fallacies and sources of error
Subject: General
breug-riochd
camouflage
n(m)
breug-riochd - camouflage poss ccamouflages - breug-riochdan pl
Subject: GeographyGeneral
breug-riochdach
camouflage
adj
Subject: GeographyGeneral
breun-bhiastag
stinkbug
n(f)
breun-bhiastaig - stinkbug poss cstinkbugs - breun-bhiastagan pl
Subject: Science
briathrachas
terminology
n(m)
briathrachais terminology
briathrachas coimpiutaireachd computer terminology
briathrachas coimpiutaireachd computing terminology
briathrachas eadar-lìn internet terminology
Gaelic terminology database stòr-dàta briathrachais Gàidhlig
Subject: Language
brìbh
breve
n(m)
brìbh - breve poss cbreves - brìbhean pl
nota brìbh breve note
Subject: Music
Bridgford an Iar
West Bridgford
n(m)
Bhridgford an Iar - West Bridgford poss c
seirbhisean ann am Bridgford an Iar services in West Bridgford
Subject: Geography
brìgh
essence
n(f)
brìgh - essence poss cessences - brìghean pl
Subject: Religious and Moral Education
brìgheil
significant
adj
figear as brìgheile most significant figure
figear brìgheil significant figure
Subject: Mathematics
briodadh
breeding
n(m)
briodaidh - breeding poss c
Subject: GeographyScience
brisgean-milis
pancreas
n(m)
brisgein-mhilis - pancreas poss cpancreases - brisgeanan-milis pl
aillse brisgein-mhilis pancreatic cancer
sùgh brisgein-mhilis pancreatic juice
Subject: Science
bristeal
potsherd
n(m)
bristeil - potsherd poss cpotsherds - bristeal pl
chaidh tòrr bristeil a lorg a lot of potsherds were found
Subject: General
bristeal
potshard
n(m)
bristeil - potshard poss cpotshards - bristeal pl
chaidh tòrr bristeil a lorg a lot of potshards were found
Subject: General
Broad Law
Broad Law
àirde Broad Law height of Broad Law
Subject: Geography
brobhs
browse
vb
brobhs prìomh luchd-aithne browse key contacts
Subject: Computing
brobhsadh
browsing
n(m)
brobhsaidh - browsing poss cbrowsings - brobhsaidhean pl
eachdraidh brobhsaidh browsing history
Subject: Computing
brobhsair
browser
n(m)
brobhsair - browser poss cbrowsers - brobhsairean pl
atharraichear brobhsair browser modifier
brobhsair Lìn Web browser
roghainnean brobhsair browser options
seatadh brobhsair browser settings
seòrsa brobhsair browser type
Subject: Computing
bròg-spòrs
trainer
n(f)
bròige-spòrs - trainer poss ctrainers - brògan-spòrs pl
Subject: Personal and Social Education
bròmain
bromine
n(m)
bròmain - bromine poss c
Subject: Science
Bromwich an Iar
West Bromwich
n(m)
Bhromwich an Iar - West Bromwich poss c
eachdraidh Bhromwich an Iar history of West Bromwich
Subject: Geography
bruach a-muigh
outer bank
n phr
Subject: Geography
bruach a-staigh
inner bank
n phr
Subject: Geography
Bruach Chluaidh
Clydebank
blitz Bhruach Chluaidh the Clydebank blitz
Subject: Geography
Brunàigh
Brunei
n(f)
Bhrunàigh - Brunei poss c
ceanna-bhaile Bhrunàigh capital of Brunei
riaghaltas Bhrunàigh Brunei's government
Subject: Geography
Brùra
Brora
muileann Bhrùra Brora mill
Subject: Geography
brùth
push
vb
brùth putan push button
putan-bruthaidh pushbutton
Subject: Computing
brùth
press
vb
brùth am putan lucha press the mouse button
brùth am putan-lucha clì press the left mouse button
brùth am putan-lucha deas press the right mouse button
brùth iuchair sam bith press any key
brùth iuchair SHIFT press SHIFT key
Subject: Computing
brùth putan
push button
vb
Subject: Computing
bruthadh
pressure
n(m)
bruthaidh - pressure poss cpressures - bruthaidhean pl
bruthadh-èadhair air pressure
bruthadh-fala blood pressure
Subject: Science
bryophyte
bryophyte
n(f)
bryophyte - bryophyte poss cbryophytes - bryophytan pl
Subject: Science
buabhall
buffalo
n(m)
buabhaill - buffalo poss cbuffaloes - buabhallan pl
buabhall-uisge water buffalo
Subject: ScienceGeography
buabhall-uisge
water buffalo
n(m)
buabhaill-uisge - water buffalo poss cwater buffalo - buabhallan-uisge pl
Subject: GeographyScience
buadh
property
n(f)
buaidh - property poss cproperties - buadhan pl
Subject: Mathematics
buadhair
adjective
n(m)
buadhair - adjective poss cadjectives - buadhairean pl
Subject: Language
buaidh Doppler
Doppler effect
n phr
buaidh Doppler Doppler effect
Subject: Science
buaidh-astair
perspective
n(f)
buaidh-astair - perspective poss cperspectives - buaidh-astairean pl
buaidh-astair aon-phuingeach  1 point perspective
buaidh-astair dà-phuingeach  2 point Perspective
Subject: Technical
buan-reothadh
permafrost
n(m)
buan-reothaidh - permafrost poss c
Subject: Geography
buannachd
benefit
n(f)
buannachd - benefit poss cbenefits - buannachdan pl
buannachdan Glow benefits of Glow
Subject: General
Buckhaven
Buckhaven
Caladh Bhuckhaven Buckhaven Harbour
Subject: Geography
Budach
Buddhist
n(m)
Budaich - Buddhist poss cBuddhists - Budaich pl
Subject: Religious and Moral Education
Budach
Buddhist
adj
manach Budach Buddhist monk
teampall Budach Buddhist temple
Subject: Religious and Moral Education
Budachd
Buddhism
n(f)
Budachd - Buddhism poss c
Subject: Religious and Moral Education
buidheann
group
n(m/f)
buidhinn - group poss cbuidhne - group poss cgroups - buidhnean pl
buidheann còmhraidh discussion group
buidheann roghainn option group
buidhnean nàiseanta Glow national Glow groups
buidhnean sòisealta social groups
ceannard buidheann rannsachaidh lùth head of energy research group
dàimh stàite ri buidhnean eagraichte relation of state to organized groups
Subject: General
buidheann
organisation
n(m/f)
buidhinn - organisation poss cbuidhne - organisation poss corganisations - buidhnean pl
buidhnean agus stiùireadh organisations and management
buidhnean ann am Meadhan na Roinn Eòrpa; anns a' Ghearmailt organisations in Central Europe; in Germany
buidhnean ann an Ameireaga a Tuath organisations in North America
buidhnean ann an ceàrnaidhean eile organisations in other geographic areas
buidhnean ann an Eileanan Bhreatainn; ann an Sasainn organisations in British Isles; in England
buidhnean ann an Iberia agus na h-eileanan mun cuairt organisations in Iberian Peninsula and adjacent islands
buidhnean ann an Taobh Sear na Roinn Eòrpa; anns an Ruis organisations in Eastern Europe; in Russia
buidhnean anns an Eadailt agus na h-eileanan mun cuairt organisations in Italy and adjacent islands
buidhnean anns an Fhraing agus ann am Monaco organisations in France and Monaco
buidhnean coitcheann agus saidheans taigh-tasgaidh general organisations and museum science
ceannardan agus buidhnean leaders and organisations
comainn, buidhnean agus taighean-tasgaidh associations, organisations and museums
eagrachadh, obair shòisealta agus adhradh Crìosdail Christian organisation, social work and worship
Subject: General
buidheann
agency
n(m/f)
buidhinn - agency poss cbuidhne - agency poss cagencies - buidhnean pl
Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA) Scottish Environment Protection Agency (SEPA)
Subject: GeographyGeneral
Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba (SEPA)
Scottish Environment Protection Agency (SEPA)
n phr
Subject: Geography
buidhre
deafness
n(f)
buidhre - deafness poss c
Subject: Personal and Social Education
buil
outcome
n(f)
buil - outcome poss coutcomes - builean pl
builean ann an Curraicealam airson Sàr-mhathais outcomes in Curriculum for Excellence
builean comasach possible outcomes
builean ionnsachaidh learning outcomes
builean le coltachd cho-ionann equally likely outcomes
builean le coltachd cho-ionann outcomes of equal probability
Subject: GeneralMathematics
buileachadh
attainment
n(m)
buileachaidh - attainment poss cattainments - buileachaidhean pl
buileachadh agus coileanadh attainment and achievement
Subject: General
builichear
producer
n(m)
builicheir - producer poss cproducers - builichearan pl
Subject: Science
buille
hit
n(f)
buille - hit poss chits - buillean pl
Subject: Computing
buille
beat
n(f)
buille - beat poss cbeats - buillean pl
a' cumail na buille beating
a' cumail na buille keeping the beat
iar-bhuille echo beat
ruitheam na buille rhythm of the beat
Subject: Music
buille
pulse
n(f)
buille - pulse poss cpulses - buillean pl
Subject: Science
buille
time
n(m)
buille - time poss ctimes - buillean pl
buille shìmplidh simple time
buille trì-fhillte compound time
Subject: Music
buille-cheòl
percussion
n(m)
buille-chiùil - percussion poss c
fuaim buille-chiùil percussion sound
ionnsramaid buille-chiùil percussion instrument
Subject: Music
buille-cuisle
pulse
n(f)
buille-cuisle - pulse poss cpulses - buillean-cuisle pl
feuch do bhuille-cuisle feel your pulse
reat bhuillean-cuisle pulse rate
Subject: Science
buille-dealain
pulse
n(f)
buille-dealain - pulse poss cpulses - buillean-dealain pl
Subject: Science
buinn-eòlas
numismatics
n(m)
buinn-eòlais - numismatics poss c
buinn-eòlas agus seula-eòlas numismatics and sigillography
Subject: General
buiseach
bushman
n(m)
buisich - bushman poss cbushmen - buisich pl
Subject: Geography
Bulgàiria
Bulgaria
n(f)
Bhulgàiria - Bulgaria poss c
muinntir Bhulgàiria people of Bulgaria
Poblachd Bhulàiria Republic of Bulgaria
Subject: Geography
Bulgàirianach
Bulgarian
adj
Subject: Geography
Bulgàirianach
Bulgarian
n(m)
Bulgàirianaich - Bulgarian poss cBulgarians - Bulgàirianaich pl
Subject: Geography
Bun an Tábhairne
Crosshaven
Subject: Geography
Bun Cranncha
Buncrana
Subject: Geography
Bun Ilidh
Helmsdale
iasgach Bhun Ilidh Helmsdale fishing
Subject: Geography
bun-
primary
pref
bun-bhathair primary products
bun-bhathair meatailt primary metal products
bun-sgoil primary school
Subject: General
bun-aonad
basic unit
n(m)
bun-aonaid - basic unit poss cbasic units - bun-aonadan pl
Subject: Mathematics
bun-bheachd
concept
n(m)
bun-bheachd - concept poss cconcepts - bun-bheachdan pl
bun-bheachdan mu Dhia concepts of God
bun-bheachdan saidheansail scientific concepts
Subject: General
bun-dealain
socket
n(m)
bun-dealain - socket poss csockets - bunan-dealain pl
Subject: Technical
bun-reachdail
constitutional
adj
lagh bun-reachdail constitutional law
Subject: Modern Studies
bun-sgoil
primary
n(f)
bun-sgoile - primary (school) poss cprimary (schools) - bun-sgoiltean pl
a' cur taic ri foghlam bun-sgoile agus nas tràithe supporting primary and lower education
bun-sgoil air-loidhne online primary classroom
clas a ceithir primary four
foghlam bun-sgoile primary education
goireasan airson bun-sgoil agus AS1, AS2 resources for primary and S1, S2
Subject: General
bun-structar
infrastructure
n(m)
bun-structair - infrastructure poss cinfrastructures - bun-structaran pl
Subject: GeographyGeneral
bun-stuth
raw material
n(m)
bun-stuth - raw material poss craw materials - bun-stuthan pl
Subject: GeographyGeneral
bun-thomhas
standardisation
n(m)
bun-thomhais - standardisation poss cstandardisations - bun-thomhasan pl
Subject: General
bunaiteach
basic
adj
pròiseasan bunaiteach àireimh basic number processes
Subject: Mathematics
buntanas
relevance
n(m)
buntanas - relevance poss crelevances - buntanasan pl
Subject: General
Burkina
Burkina
n(f)
Bhurkina - Burkina poss c
cuideachd air a h-ainmeachadh mar Burkina Faso also known as Burkina Faso
dùthaich Bhurkina country of Burkina
Subject: Geography
burras
caterpillar
n(m)
burrais - caterpillar poss ccaterpillars - burrais pl
burras na leòmainn-seabhaig hawk moth caterpillar
Subject: Science
Burundi
Burundi
n(f)
Bhurundi - Burundi poss c
foghlam ann am Burundi education in Burundi
Poblachd Bhurundi Republic of Burundi
Subject: Geography
bus
bus
n(m)
bus - bus poss cbus - busaichean pl
boycott bhusaichean bus boycott
sreath nam busaichean bus lane
Subject: Geography
Butàn
Bhutan
n(f)
Bhutàn - Bhutan poss c
beanntan Bhutàn mountains of Bhutan
Rìoghachd Bhutàn Kingdom of Bhutan
Subject: Geography
bùth
shop
n(f)
bùtha - shop poss cshops - bùithtean plshops - bùthan pl
bùithtean chuimhneachan souvenir shops
bùithtean coimeasail comparison shops
bùithtean lasachaidh discount shops
Subject: GeographyGeneral
bùth
store
n(f)
bùtha - store poss cstores - bùithtean plstores - bùthan pl
bùithtean ioma-roinn department stores
Subject: GeographyGeneral
bùth-obrach
workshop
n(f)
bùth-obrach - workshop poss cworkshops - bùithean-obrach plworkshops - bùithtean-obrach plworkshops - bùthan-obrach pl
bùthan-obrach na dachaigh home workshops
Subject: General