Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

Chan eil an litir seo anns an aibidil Ghàidhlig – cha bhi i a’ nochdadh ach ann am facail-iasaid

y-axis
y-axis
n(m/f)
y-axis - y-axis poss cy-axes - y-axes pl
on the y-axis air an y-axis
Subject: Mathematics
yam
yam
n(m)
yam - yam poss cyams - yams pl
Subject: GeographyHome Economics
Yn Cholloo
Calf of Man
n(m/f)
Yn Cholloo - Calf of Man poss c
'S e eilean far chosta Eilean Mhanainn a th' ann an Yn Cholloo the Calf of Man is an island off the coast of the Isle of Man
Subject: Geography