Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

uachdar
surface
n(m)
uachdair - surface poss csurfaces - uachdaran pl
leasachadh uachdair surface development
Subject: Technical
uachdar
surface
n(m)
uachdair - surface poss csurfaces - uachdaran pl
farsaingeachd uachdair surface area
farsaingeachd-raoin surface area
Subject: Mathematics
Uachdar Àrdair
Auchterarder
baile fada Uachdar Àrdair the long town of Auchterarder
Subject: Geography
Uachdar Mucadaidh
Auchtermuchty
seann bhaile Uachdar Mucadaidh the old town of Auchtermuchty
Subject: Geography
uachdranas
jurisdiction
n(m)
uachdranais - jurisdiction poss cjurisdictions - uachdranasan pl
lagh uachdranasan sònraichte law of specific jurisdictions
uachdranasan sònraichte specific jurisdictions
Subject: General
Uachtar Ard
Oughterard
Subject: Geography
uaimh
cave
n(f)
uaimhe - cave poss cuamha - cave poss ccaves - uaimhean plcaves - uamhan pl
dealbh-uaimhe cave painting
Subject: Geography
uair
time
n(f)
uarach - time poss ctimes - uairean pl
24-uarach 24 hour
ag innse dè an uair a tha e telling the time
ag innse na h-uarach telling the time
airgead, uair agus tomhas money, time and measure
àm fàgail departure time
àm ruighinn arrival time
àm ruigsinn arrival time
clàr-ùine timesheet
dè an uair a tha e? what is the time?
leth-uair an dèidh half past
tha e trì uairean it is three o' clock
Subject: Mathematics
uair
hour
n(f)
uarach - hour poss chours - uairean pl
an spòg bheag the hour hand
cloc 24-uarach 24 hour clock
leth-uair an dèidh half past
mìle/mìltean san uair (msu) miles per hour (mph)
mullach na h-uarach top of the hour
reat san uair rate per hour
Subject: Mathematics
uair a thìde
hour
n(f)
uair a thìde - hour poss chours - uairean a thìde pl
Subject: Mathematics
uaireadair-stad
stop-watch
n(m)
uaireadair-stad - stop-watch poss cstop-watches - uaireadairean-stad pl
Subject: Mathematics
uairean a bharrachd
overtime
n(f)
Subject: Mathematics
uairean grèine
sunshine hours
n phr
Subject: Geography
uaisleachadh
gentrification
n(m)
uaisleachaidh - gentrification poss c
Subject: GeographyGeneral
ualabaidh
wallaby
n(m)
ualabaidh - wallaby poss cwallabies - ualabaidhean pl
ualabaidh creige rock wallaby
Subject: Science
uamh
cave
n(f)
uamha - cave poss ccaves - uamhan pl
Subject: Geography
uamhaireachd
caving
n(m)
uamhaireachd - caving poss c
Subject: GeographyPhysical EducationGeneral
uan
lamb
n(m)
uain - lamb poss clambs - uain pl
Subject: Science
uàrdan
warden
n(m)
uàrdan - warden poss cwardens - uàrdanan pl
uàrdan-trafaig traffic warden
Subject: GeographyGeneral
uasal
noble
adj
an t-slighe uasal ochd-fillte the noble eightfold path
ceithir fìrinnean uasal four noble truths
Subject: Religious and Moral Education
uat
watt
n(m)
uat - watt poss cwatts - uatan pl
cile-uat kilowatt
Subject: Science
ubhalghort
apple orchard
n(m)
ubhalghoirt - apple orchard poss capple orchards - ubhalghortan pl
Subject: GeneralGeography
uchdan
embankment
n(m)
uchdain - embankment poss cembankments - uchdanan pl
Subject: Geography
uchdan-rèile
embankment
n(m)
uchdain-rèile - embankment poss cembankments - uchdanan-rèile pl
Subject: Geography
Uganda
Uganda
n(m/f)
Uganda - Uganda poss c
crìochan Uganda borders of Uganda
Subject: Geography
ugh
egg
n(m)
uighe - egg poss ceggs - uighean pl
cealla uighe egg cell
ceallan uighe egg cells
Subject: Science
ugh
ovum
n(m)
uighe - ovum poss covums - uighean pl
Subject: Science
ugh-chruth
oval
n(m)
ugh-chrutha - oval poss covals - ugh-chruthan pl
Subject: Mathematics
ugh-chruthach
oval
adj
Subject: Mathematics
ughachadh
ovulation
n(m)
ughachaidh - ovulation poss c
Subject: Science
ughaich
ovulate
vb
ughachadh ovulating
Subject: Science
ùghdar
author
n(m)
ùghdair - author poss cauthors - ùghdaran pl
catalog a rèir ùghdair, deit, agus eile catalogues arranged by author, date, etc.
ùghdar nan lirigean author of the lyrics
Subject: General
ùghdarras
authority
n(m)
ùghdarrais - authority poss cauthorities - ùghdarrasan pl
Ùghdarrasan Ionadail Local Authorities
Subject: General
ùghdarras ionadail
local authority
n phr
roinnean ùghdarrasan ionadail local authority regions
Subject: GeographyGeneral
ùghdarras Lunnainneach
London borough
n phr
Subject: Geography
ughlann
ovary
n(f)
ughlainn - ovary poss covaries - ughlannan pl
Subject: Science
Uibhist a Deas
South Uist
cabhsair Uibhist a Deas South Uist causeway
Subject: Geography
Uibhist a Tuath
North Uist
cabhsair Uibhist a Tuath North Uist causeway
Subject: Geography
uidheam
apparatus
n(f)
uidheim - apparatus poss capparatuses - uidheaman pl
Subject: General
uidheam
equipment
n(f)
uidheim - equipment poss cequipment - uidheaman pl
Subject: General
uidheam
machine
n(f)
uidheim - machine poss cmachines - uidheaman pl
Subject: General
uidheam
plant
n(f)
uidheim - plant poss cplant - uidheaman pl
rianachd uidheaman administration of physical plant
Subject: General
uidheamachd
equipment
n(f)
uidheamachd - equipment poss cequipment - uidheamachdan pl
uidheamachd taighe household equipment
Subject: General
Ùig
Uig
Fir-tàileisg Ùig Uig Chessmen
Subject: Geography
Ùige
Uig
aiseag Ùige Uig ferry
Subject: Geography
uile-chumhachd
omnipotence
n(f)
uile-chumhachd - omnipotence poss c
uile-chumhachd Dhè God's omnipotence
Subject: Religious and Moral Education
uile-chumhachdach
omnipotent
adj
dia uile-chumhachdach omnipotent god
Subject: Religious and Moral Education
uile-dheatachadh
sublimation
n(m)
uile-dheatachaidh - sublimation poss csublimations - uile-dheatachaidhean pl
Subject: Science
uile-dheataich
sublimate
vb
Subject: Science
uile-fhiosrach
omnicient
adj
dia uile-fhiosrach omnicient god
Subject: Religious and Moral Education
uile-itheadair
omnivore
n(m)
uile-itheadair - omnivore poss comnivores - uile-itheadairean pl
Subject: Science
uile-làthaireachd
omnipresence
n(f)
uile-làthaireachd - omnipresence poss c
Subject: Religious and Moral Education
uimhir
amount
n(f)
a dhà uimhir twice the amount
Subject: Mathematics
ùine
duration
n(f)
ùine - duration poss cdurations - ùineachan pl
Subject: Mathematics
ùine
time
n(f)
ùine - time poss ctimes - ùineachan pl
Subject: Mathematics
ùir
soil
n(f)
ùireach - soil poss csoils - ùirean pl
bleith ùire soil erosion
ùir thorrach fertile soil
Subject: ScienceGeography
uiread
quantity
n(f)
uireid - quantity poss cquantities - uiread pl
àireamh agus uiread number and quantity
Subject: Mathematics
uiread
times
n(f)
uiread - times poss ctimes - uireadean pl
clàr nan uireadan times table
tha 2 uiread 3 a' dèanamh 6 2 times 3 makes 6
tha 3 uiread 3 a' dèanamh 9 3 times 3 makes 9
Subject: Mathematics
uirsgeul
legend
n(m/f)
uirsgeil - legend poss cuirsgeòil - legend poss clegends - uirsgeulan pl
samhlachas, cosamhlachd, miotas-eòlas agus uirsgeul symbolism, allegory, mythology and legend
Subject: General
uisge
water
n(m)
uisge - water poss cwaters - uisgeachan plwaters - uisgichean pl
cearcall an uisge water cycle
còmhdhail uisge water transportation
ìre-làin àrd high water mark
ìre-làin ìosal low water mark
òrnamaidean uisge water features
polo-uisge water polo
sgitheadh-uisge water skiing
stòradh uisge water storage
Uisge Liddel Liddell Water
Subject: Geography
uisge
river
n(m)
uisge - river poss crivers - uisgeachan plrivers - uisgichean pl
Uisge Dùin River Doon
Subject: Geography
uisge
aquatic
adj
spòrsan uisge aquatic sports
Subject: Physical Education
uisge
aquatic
adj
Plana-manaidsearachd an Uisge Chostail Aquatic Management Plan
Subject: GeographyGeneral
uisge
rain
n(m)
uisge - rain poss crains - uisgeachan plrains - uisgichean pl
a bheil an t-uisge ann? is it raining?
gèidse-uisge rain gauge
sgàil-uisge rain shadow
sìor-uisg’ continuous rain
Subject: Geography
Uisge Aln
River Aln
n(m)
Uisge Aln - River Aln poss c
faid Uisge Aln length of the River Aln
Subject: Geography
Uisge Choniston
Coniston Water
n(m)
Uisge Choniston - Coniston Water poss c
seòladh air Uisge Choniston sailing on Coniston Water
Subject: Geography
Uisge Dè
River Dee
n(m)
beul Uisge Dè mouth of the River Dee
Subject: Geography
Uisge Deathann
River Don
n(m)
beul Uisge Deathann mouth of the River Don
Subject: Geography
Uisge Derwent
Derwent Water
n(m)
Uisge Derwent - Derwent Water poss c
faid Uisge Derwent length of Derwent Water
Subject: Geography
Uisge Dubh-Èireann
River Deveron
n(m)
beul Uisge Dubh-Èireann mouth of River Deveron
Subject: Geography
Uisge Dùin
River Doon
n(m)
beul Uisge Dùin mouth of River Doon
Subject: Geography
Uisge Eadaraig
Ettrick Water
n(m)
bruachan Uisge Eadaraig banks of Ettrick Water
Subject: Geography
Uisge Easg
Esk
n(m)
bruachan Uisge Easg banks of the Esk
Subject: Geography
Uisge Easg a Deas
South Esk
n(m)
àrainneachd Uisge Easg a Deas South Esk environment
Subject: Geography
Uisge Èireann
River Earn
n(m)
beul Uisge Èireann mouth of River Earn
Subject: Geography
Uisge Kielder
Kielder Water
n(m)
Uisge Kielder - Kielder Water poss c
seòladh air Uisge Kielder sailing on Kielder Water
Subject: Geography
Uisge Liddel
Liddell Water
n(m)
beul Uisge Liddel mouth of Liddell Water
Subject: Geography
Uisge Rutland
Rutland Water
n(m)
Uisge Rutland - Rutland Water poss c
Tèarmann Nàdair Uisge Rutland Rutland Water Nature Reserve
Subject: Geography
uisge searbhagach
acid rain
n(m)
uisge shearbhagaich - acid rain poss cacid rains - uisgeachan searbhagach pl
Subject: Science
Uisge Tatha
River Tay
n(m)
beul Uisge Tatha mouth of the River Tay
Subject: Geography
Uisge Thuaidh
River Tweed
n(m)
bradan Uisge Thuaidh River Tweed salmon
Subject: Geography
Uisge Tìbhiot
River Teviot
n(m)
bruachan Uisge Tìbhiot banks of the River Teviot
Subject: Geography
Uisge Wast
Wast Water
n(m)
Uisge Wast - Wast Water poss c
Uisge Wast ann am Pàirce Nàiseanta Sgìre nan Lakes Wast Water in the Lake District National Park
Subject: Geography
uisge-beatha
whisky
n(m)
uisge-beatha - whisky poss c
diofar sheòrsaichean uisge-beatha different whiskys
glainne uisge-beatha whisky glass
glainne uisge-beatha a glass of whisky
poit-dhubh whisky still
Subject: General
uisge-pìoba
running water
n(m)
uisge-pìoba - running water poss c
Subject: Geography
uisge-thuar
aquatint
n(m)
uisge-thuair - aquatint poss caquatints - uisge-thuaran pl
a' cur uisge-thuar air applying aquatint
Subject: Art
uisge-thuaradh
aquatinting
n(m)
uisge-thuaraidh - aquatinting poss c
Subject: Art
uisgeachadh
irrigation
n(m)
uisgeachaidh - irrigation poss c
dìgean uisgeachaidh irrigation channels
uisgeachadh fuadain artificial irrigation
Subject: Geography
Ulbha
Ulva
Eilean Ulbha Island of Ulva
Subject: Geography
ullachadh
preparation
n(m)
ullachaidh - preparation poss cpreparations - ullachadh pl
ullachadh airson dheuchainnean exam preparation
Subject: General
Ullapul
Ullapool
aiseag Ullapuil Ullapool ferry
Subject: Geography
ultra-bhìolait
ultraviolet
adj
rèididheachd ultra-bhìolait ultraviolet radiation
tachartasan ultra-bhìolait ultraviolet phenomena
Subject: Science
umha
bronze
n(m)
umha - bronze poss c
Linn an Umha Bronze Age
Subject: Science
unnsa
ounce
n(m)
unnsa - ounce poss counces - unnsachan plounces - unnsaichean pl
Subject: Mathematics
ununhexium
ununhexium
n(m)
ununhexium - ununhexium poss c
Subject: Science
ununoctium
ununoctium
n(m)
ununoctium - ununoctium poss c
Subject: Science
ununpentium
ununpentium
n(m)
ununpentium - ununpentium poss c
Subject: Science
ununquadium
ununquadium
n(m)
ununquadium - ununquadium poss c
Subject: Science
ununseptium
ununseptium
n(m)
ununseptium - ununseptium poss c
Subject: Science
ununtrium
ununtrium
n(m)
ununtrium - ununtrium poss c
Subject: Science
ùr
new
adj
Subject: Computing
ùrachadh
update
n(m)
ùrachaidh - update poss cupdates - ùrachaidhean pl
ùrachaidhean puist-d e-mail updates
Subject: Computing
ùraich
update
vb
ag ùrachadh updating
Subject: Computing
ùraichte
updated
adj
ùrachadh mu dheireadh last updated
Subject: Computing
Uralaig
Uralic
adj
cànanan Uralaig Uralic languages
Subject: Language
Uralaig
Uralic
n(f)
Uralaig - Uralic poss c
Subject: Language
Urànas
Uranus
n(m)
Urànais - Uranus poss c
'S e Urànas an t-seachdamh planaid bhon Ghrèin Uranus is the seventh planet from the Sun
meud Urànais the size of Uranus
Subject: Science
uranium
uranium
n(m)
uranium - uranium poss c
sreath uranium uranium series
Subject: Science
urras
trust
n(m)
urrais - trust poss ctrusts - urrasan pl
Urras Nàiseanta National Trust
Subject: Geography
Uruguaidh
Uruguay
n(m/f)
Uruguaidh - Uruguay poss c
Paraguaidh agus Uruguaidh Paraguay and Uruguay
Poblachd Uruguaidh Republic of Uruguay
Subject: Geography
Usbeagastan
Uzbekistan
n(m/f)
Usbeagastan - Uzbekistan poss c
eaconamaidh Usbeagastan economy of Uzbekistan
Subject: Geography
utilitarianach
utilitarian
adj
Subject: Religious and Moral Education
utilitarianachd
utilitarianism
n(f)
feumalachd - utilitarianism poss c
Subject: Religious and Moral Education