Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

Na Bahàmas
The Bahamas
n(pl)
(nam) Bahàmas - The Bahamas poss c
Co-fhlaitheas nam Bahàmas Commonwealth of the Bahamas
eileanan nam Bahàmas islands of the Bahamas
Subject: Geography
Na Balcans
Balkans
nam Balcans - Balkans poss c
cultar nam Balcans culture of the Balkans
Subject: Geography
Na Beanntan Appalachian
Appalachian Mountains
muinntir nam Beanntan Appalachian people of the Appalachian Mountains
Subject: Geography
Na Brecon Beacons
Brecon Beacons
n(pl)
nam Brecon Beacons - Brecon Beacons poss c
Pàirc Nàiseanta Nam Brecon Beacons Brecon Beacons National Park
Subject: Geography
Na Cealla Beaga
Killybegs
Subject: Geography
Na Comoros
Comoros
n(pl)
Na Comoros - Comoros poss c
Poblachd Ioslamach nan Comoros Islamic Republic of the Comoros
Subject: Geography
Na Downs a Deas
South Downs
n(pl)
nan Downs a Deas - South Downs poss c
Pàirce Nàiseanta nan Downs a Deas South Downs National Park
Subject: Geography
Na Downs a Tuath
North Downs
n(pl)
nan Downs a Tuath - North Downs poss c
Na Downs a Tuath ann an ear-dheas Shasainn North Downs in south east England
Subject: Geography
Na Fens
The Fens
n(pl)
nam Fens - The Fens poss c
tuathanachas anns na Fens farming in The Fens
Subject: Geography
Na Filipìonan
The Philippines
n(pl)
nam Filipìonan - Philippines poss c
Poblachd nam Filipìonan Republic of The Philippines
Subject: Geography
na Fir Chlis
Aurora Borealis
n(pl)
Subject: Science
Na Gaibhlte
Galty Mts
Subject: Geography
Na Gleannta
Glenties
Subject: Geography
Na h-Alps
Alps
beanntan nan Alps mountains of the Alps
Subject: Geography
Na h-Andes
Andes
àrd-thalamh nan Andes highlands of the Andes
Subject: Geography
Na h-Eileanan a-Muigh
Outer Hebrides
n(pl)
muinntir nan Eileanan a-Muigh people of the Outer Hebrides
Subject: Geography
Na h-Eileanan a-Staigh
Inner Hebrides
n(pl)(m)
muinntir nan Eileanan a-Staigh people of the Inner Hebrides
Subject: Geography
Na h-Eileanan Faclanach
Falklands
n(pl)
nan Eilean Faclanach - Falklands poss c
Cogadh nan Eilean Faclanach the Falklands War
Subject: Geography
Na h-Eileanan Mòra
Shiant (Isles)
n(pl)
eòin-mara nan Eileanan Mòra seabirds of the Shiants
Subject: Geography
Na h-Emirates Arabach Aonaichte
United Arab Emirates
n(pl)
nan Emirates Arabach Aonaichte - United Arab Emirates poss c
ceanna-bhaile nan Emirates Arabach Aonaichte capital of United Arab Emirates
Subject: Geography
Na h-Innseachan
India
n(pl)
nan Innseachan - India poss c
beanntan nan Innseachan mountains of India
Na h-Innseachan gu 647 India to 647
Subject: Geography
Na h-Innseachan an Iar
West Indies
nan Innseachan an Iar - West Indies poss c
eileanan nan Innseachan an Iar islands of the West Indies
Subject: Geography
Na Hearadh
Harris
beanntan na Hearadh Harris hills
Caolas na Hearadh Sound of Harris
Subject: Geography
Na Maldives
Maldives
n(pl)
nam Maldives - Maldives poss c
eaconamaidh nam Maldives economy of the Maldives
Subject: Geography
Na Marianas a Tuath
Northern Marianas
n(pl)
nam Marianas a Tuath - Northern Marianas poss c
Eileanan nam Marianas a Tuath Northern Marianas Islands
Subject: Geography
Na Pennines
Pennines
n(pl)
nam Pennines - Pennines poss c
gnàth-shìde nam Pennines climate of the Pennines
Subject: Geography
Na Puballan
Peebles
Seann Eaglais nam Puballan Peebles Old Parish Church
Subject: Geography
Na Rockies
Rocky Mountains
stùcan nan Rockies peaks of the Rocky Mountains
Subject: Geography
Na Sailtí
Saltee Islands
Subject: Geography
Na Seychelles
Seychelles
n(pl)
nan Seychelles - Seychelles poss c
Poblachd Eileanan nan Seychelles Island Republic of the Seychelles
Subject: Geography
Na Sidlaws
Sidlaw Hills
n(pl)
stùcan nan Sidlaws peaks of the Sidlaw Hills
Subject: Geography
Na Stàitean Aonaichte
United States of America
n(pl)
nan Stàitean Aonaichte - United States of America poss c
ceann a deas meadhan nan Stàitean Aonaichte south central United States
ceann a tuath meadhan nan Stàitean Aonaichte north central United States
Ceann-suidhe nan Stàitean Aonaichte President of the United States of America
ear-dheas nan Stàitean Aonaichte southeastern United States
ear-thuath nan Stàitean Aonaichte northeastern United States
Na Stàitean Aonaichte United States
Na Stàitean Aonaichte an iar western United States
Subject: Geography
nàdar
knowability
n(m)
nàdair - knowability poss c
bith, nàdar agus feartan Dhè existence, knowability and attributes of God
Subject: Religious and Moral Education
nàdar
nature
n(m)
nàdair - nature poss c
Achd Glèidhteachas Nàdair Nature Conservation Act
Glèidhteachas Nàdair Nature Conservancy
tèarmann nàdair nature reserve
Tèarmann Nàdair Mara Marine Nature Reserve
Tèarmann Nàdair Nàiseanta National Nature Reserve
Subject: ScienceGeography
nàdarra
natural
adj
àrainneachd nàdarra natural environment
cruth-tìre nàdarra natural landscape
cuspairean àraid ann an eachdraidh nàdarra specific topics in natural history
eachdraidh nàdarra natural history
eachdraidh nàdarra fhàs-bheairtean natural history of organisms
feallsanachd nàdarra natural philosophy
gàbhadh nàdarra natural disaster
gas nàdarra natural gas
lùghdachadh nàdarra natural decrease
matamataig nàdarra natural mathematics
meudachadh nàdarra natural increase
olc nàdarra natural evil
saidheansan nàdarra natural sciences
stòrasan nàdarra natural resources
tachartas nàdarra natural phenomenon
taghadh nàdarra natural selection
Subject: ScienceGeography
nàdarrach
natural
adj
Subject: General
naidheachd
news
n(f)
naidheachd - news poss cnews - naidheachdan pl
meadhanan naidheachd, obair-naidheachd agus foillseachadh news media, journalism and publishing
naidheachdan foghlaim education news
Seirbheis Naidheachdan Foghlaim LTS LTS Education News Service
Subject: General
Naimibia
Namibia
n(m/f)
Naimibia - Namibia poss c
Poblachd Naimibia Republic of Namibia
Subject: Geography
nàiseanta
national
adj
buidhnean nàiseanta Glow national Glow groups
crìoch nàiseanta national boundary
goireasan airson Theisteanas Nàiseanta resources for National Qualifications
lìonra nàiseanta bhaidhsagal national cycle network
Pàirce Nàiseanta National Park
Partaidh Nàiseanta na h-Alba Scottish National Party
prìomhachasan nàiseanta ann am foghlam national priorities in education
Tèarmann Nàdair Nàiseanta National Nature Reserve
Teisteanais Nàiseanta National Qualifications
Urras Nàiseanta National Trust
Subject: General
naisgear
conjunction
n(m)
naisgeir - conjunction poss cconjunctions - naisgearan pl
Subject: Language
naitridean
nitrogen
n(m)
naitridein - nitrogen poss c
naitridean ogsaid nitrogen oxide
Subject: Science
naochad
ninety
n(f) / adj
Subject: Mathematics
naoi
nine
n(f) / adj
Subject: Mathematics
naoi-deug
nineteen
n(f) / adj
Subject: Mathematics
naoidheamh
ninth
adj
an naoidheamh fear/tè the ninth one
Subject: Mathematics
naoidheamh
ninth
n(m)
naoidheimh - ninth poss cninths - naoidheamhan pl
Subject: Mathematics
naomh
saint
n(m)
naoimh - saint poss csaints - naoimh pl
Latha Naomh Anndra St Andrew's Day
Naomh Anndra St Andrew
Subject: Religious and Moral Education
naomh
sacred
adj
teacsa naomh sacred text
Subject: Religious and Moral Education
naomh
holy
adj
An t-Eilean Naomh Holy Island
baile naomh holy city
leabhar naomh holy book
Subject: Religious and Moral Education
nas àirde
higher
comp
Subject: Mathematics
nas àirde
taller
comp
Subject: Mathematics
nas aotruime
lighter
comp
Subject: Mathematics
nas cuinge
narrower
comp
Subject: Mathematics
nas fhaide
longer
comp
Subject: Mathematics
nas giorra
shorter
comp
Subject: Mathematics
nas ìsle
lower
comp
teirm nas ìsle lower term
Subject: Mathematics
nas leatha
broader
comp
Subject: Mathematics
nas leatha
wider
comp
Subject: Mathematics
nas leithne
broader
comp
Subject: Mathematics
nas leithne
wider
comp
Subject: Mathematics
nas lugha
less
comp
nas lugha na less than
Subject: Mathematics
nas lugha
smaller
comp
Subject: Mathematics
nas motha
larger
comp
Subject: Mathematics
nas motha
bigger
comp
Subject: Mathematics
nas motha na
greater than
comp
Subject: Mathematics
nas sìmplidh(e)
simpler
comp
Subject: Mathematics
nas taine
thinner
comp
Subject: Mathematics
nas tighe
thicker
comp
Subject: Mathematics
nas truime
heavier
comp
Subject: Mathematics
Nàsach
Nazi
n(m)
Nàsaich - Nazi poss cNazis - Nàsaich pl
Subject: General
Nàsach
Nazi
adj
a' bhratach Nàsach the Nazi flag
Am Partaidh Nàsach The Nazi Party
bratach Nàsach Nazi flag
Subject: General
nathair-ghlagain
rattlesnake
n(f)
nathrach-glagain - rattlesnake poss crattlesnakes - nathraichean-glagain pl
Subject: Science
nathair-mhara
sea snake
n(f)
nathrach-mara - sea snake poss csea snakes - nathraichean-mara pl
nathair-mhara na broinne buidhe yellow-bellied sea snake
Subject: Science
Nauru
Nauru
n(m/f)
Nauru - Nauru poss c
Eilean Nauru Island of Nauru
Subject: Geography
neach-aithne
contact
n(m)
neach-aithne - contact poss ccontacts - luchd-aithne pl
rianachd luchd-aithne contact management
Subject: Computing
neach-anailis
analyst
n(m)
neach-anailis - analyst poss canalysts - luchd-anailis pl
Àrd-Neach-anailis, Seirbheis Bhrathan Dàta Senior Analyst Data Messaging Service
neach-anailis gnothachais business analyst
neach-anailis shiostaman systems analyst
neach-anailis siostaman fiosrachaidh information systems analyst
neach-anailis siostaman gnothachais business systems analyst
Subject: General
neach-ceannaich
customer
n(m)
neach-ceannaich - customer poss ccustomers - luchd-ceannaich pl
goireasan luchd-ceannaich a-mhàin toilets for customers only
manaidsear seirbheisean luchd-ceannaich customer services manager
seirbheisean luchd-ceannaich customer services
Subject: General
neach-clàraidh
registrar
n(m)
neach-clàraidh - registrar poss cregistrars - luchd-clàraidh pl
iar-neach-clàraidh assistant registrar
Subject: General
neach-cleachdaidh
user
n(m)
neach-chleachdaidh - user poss cusers - luchd-cleachdaidh pl
ainm neach-cleachdaidh user name
ceàrnaidh neach-cleachdaidh user locale
còraichean neach-cleachdaidh user rights
cunntas neach-cleachdaidh user account
furasta a chleachdadh user-friendly
iomradh neach-cleachdaidh user profile
neach-cleachdaidh deireannach end user
Riaghladh Cunntas Neach-cleachdaidh User Account Control
Subject: Computing
neach-cleachdaidh
customer
n(m)
neach-cleachdaidh - customer poss ccustomers - luchd-cleachdaidh pl
manaidsear seirbheisean luchd-cleachdaidh customer services manager
seirbheisean luchd-cleachdaidh customer services
Subject: General
neach-cleachdaidh deireannach
end user
n(m)
neach-chleachdaidh dheireannaich - end user poss cend users - luchd-cleachdaidh deireannach pl
Subject: Computing
neach-comhairle
adviser
n(m)
neach-comhairle - adviser poss cadvisers - luchd-comhairle pl
neach-comhairle dhreuchdan career adviser
Subject: General
neach-cuir
sender
n(m)
neach-cuir - sender poss csenders - luchd-cuir pl
liosta luchd-cuir earbsach safe senders list
Subject: Computing
neach-dìon
protector
n(m)
neach-dìon - protector poss cprotectors - luchd-dìon pl
Subject: General
neach-diùltaidh cogaiseach
conscientious objector
n phr
bha e na fhear-diùltaidh cogaiseach he was a conscientious objector
Subject: General
neach-eag-thurais
eco-tourist
n(m)
neach-eag-thurais - eco-tourist poss ceco-tourists - luchd-eag-thurais pl
Subject: Geography
neach-eagrachaidh
organiser
n(m)
neach-eagrachaidh - organiser poss corganisers - luchd-eagrachaidh pl
Subject: General
neach-faighinn
recipient
n(m)
neach-faighinn - recipient poss crecipients - luchd-faighinn pl
liosta luchd-faighinn earbsach safe recipients list
Subject: Computing
neach-fastaidh
employer
n(m)
neach-fastaidh - employer poss cemployers - luchd-fastaidh pl
compàirteachas le luchd-fastaidh partnership with employers
Subject: General
neach-glèidhteachais
conservationist
n(m)
neach-glèidhteachais - conservationist poss cconservationists - luchd-glèidhteachais pl
Subject: General
neach-ionnsachaidh
learner
n(m)
neach-ionnsachaidh - learner poss clearners - luchd-ionnsachaidh pl
còraichean luchd-ionnsachaidh learner entitlements
luchd-ionnsachaidh soirbheachail successful learners
Subject: General
neach-iùil
guide
n(m)
neach-iùil - guide poss cguides - luchd-iùil pl
Subject: GeographyGeneral
neach-leasachaidh
developer
n(m)
neach-leasachaidh - developer poss cdevelopers - luchd-leasachaidh pl
neach-leasachaidh foghlaim educational developer
neach-leasachaidh lìn web developer
neach-leasachaidh luchd-obrach staff developer
neach-leasachaidh seirbheis teicneòlais technology service developer
Subject: General
neach-taic
accompanist
n(m)
neach-taic - accompanist poss caccompanists - luchd-taic pl
dreuchd an neach-taic role of the accompanist
gun neach-taic without accompanist
Subject: Music
neach-taice
assistant
n(m)
neach-taice - assistant poss cassistants - luchd-taice pl
àrd-neach-taice executive assistant
iar-chunntasair assistant accountant
iar-neach-clàraidh assistant registrar
neach-taice chunntasan accounts assistant
neach-taice conaltraidh communications assistant
neach-taice dhàimhean a-muigh external relations assistant
neach-taice ionmhais finance assistant
neach-taice rannsachaidh research assistant
neach-taice rianachd administration assistant
neach-taice rianachd administrative assistant
neach-taice sa chlas classroom assistant
Subject: General
neach-teagaisg
teacher
n(m/f)
neach-teagaisg - teacher poss cteachers - luchd-teagaisg pl
Subject: General
neach-tionnsgain
entrepreneur
n(m)
neach-tionnsgain - entrepreneur poss centrepreneurs - luchd-tionnsgain pl
Subject: General
neach-togail-dhealbhan
photographer
n(m)
neach-togail-dhealbhan - photographer poss cphotographers - luchd-togail-dhealbhan pl
Subject: Art
neach-turais
tourist
n(m)
neach-turais - tourist poss ctourists - luchd-turais pl
baile-turasachd tourist village
goireasan turasachd tourist facilities
tàlaidhean luchd-turais tourist attractions
Subject: Geography
nèamh
heaven
n(m)
nèimh - heaven poss cheavens - nèamhan pl
Subject: Religious and Moral Education
Neapal
Nepal
n(m/f)
Neapal - Nepal poss c
Rìoghachd Neapal Kingdom of Nepal
Subject: Geography
nearbh
nerve
n(f)
neirbh - nerve poss cnerves - nearbhan pl
nearbh claisneachd auditory nerve
nearbh fradhairc optic nerve
Subject: Science
neart
strength
n(m)
neirt - strength poss cstrengths - neartan pl
cumhachd na gaoithe wind strength
neart-gaoithe wind strength
Subject: General
Neidín
Kenmare
Subject: Geography
neilaid
neiloid
n(m)
neilaid - neiloid poss cneiloids - neilaidean pl
Subject: Mathematics
Neiptiun
Neptune
n(f)
Neiptiuin - Neptune poss c
'S e Neiptiun an t-ochdamh planaid bhon Ghrèin agus an tè is fhaide air falbh bhuaipe Neptune is the eighth and farthest planet from the Sun
uachdar Neiptiuin the surface of Neptune
Subject: Science
neiptiunium
neptunium
n(m)
neiptiunium - neptunium poss c
sreath neiptiunium neptunium series
Subject: Science
neo-àbhaisteach
non-standard
adj
aonadan neo-àbhaisteach non-standard units
Subject: Mathematics
neo-ainneart
non-violence
n(m)
neo-ainneirt - non-violence poss c
Subject: General
neo-aisigeach
intransitive
adj
gnìomhar neo-aisigeach intransitive verb
Subject: Language
neo-ath-nuadhachail
non-renewable
adj
Subject: ScienceGeography
neo-atharrachail
rigid
adj
cumadh neo-atharrachail rigid shape
Subject: Mathematics
neo-bhitheach
abiotic
adj
Subject: Science
neo-bhrìgheil
invalid
adj
Subject: Computing
neo-cheangailte
floating
adj
puing neo-cheangailte floating point
Subject: Mathematics
neo-chinnteachas
indeterminism
n(m)
neo-chinnteachais - indeterminism poss c
cinnteachas agus neo-chinnteachas determinism and indeterminism
Subject: General
neo-choltach
unlikely
adj
as neo-choltaiche most unlikely
as neo-choltaiche least likely
Subject: Mathematics
neo-chòmhragach
non-combatant
adj
dreuchd neo-chòmhragach non-combatant job
Subject: General
neo-chòmhragaiche
non-combatant
n(m)
neo-chòmhragaiche - non-combatant poss cnon-combatants - neo-chòmhragaichean pl
neo-chòmhragaichean san Dàrna Cogadh non-combatants in the Second World War
Subject: General
neo-chothromach
scalene
adj
triantan neo-chothromach scalene triangle
Subject: Mathematics
neo-chothromach
unequal
adj
riarachadh neo-chothromach unequal sharing
roinneadh neo-chothromach unequal sharing
Subject: Mathematics
neo-chothromach
irregular
adj
cruth neo-chothromach irregular shape
Subject: Mathematics
neo-chrìochnach
infinite
adj
deichead neo-chrìochnach infinite decimal
sreath àireamhan neo-chrìochnach an infinite series of numbers
sreath neo-chrìochnach infinite series
Subject: ScienceMathematics
neo-chrìochnachd
infinity
n(f)
sùim gu neo-chrìochnachd sum to infinity
Subject: Mathematics
neo-chuidead
non-proportionality
n(m)
neo-chuideid - non-proportionality poss cnon-proportionalities - neo-chuideadan pl
Subject: Mathematics
neo-chuimseach
misfit
adj
allt neo-chuimseach misfit stream
Subject: Geography
neo-chunbhalach
inconsistent
adj
Subject: Mathematics
neo-dhìreach
indirect
adj
atharrachadh neo-dhìreach indirect variation
co-chuid neo-dhìreach indirect proportion
Subject: Mathematics
neo-dhìreach
inverse
adj
atharrachadh neo-dhìreach inverse variation
co-chuid neo-dhìreach inverse proportion
obrachadh neo-dhìreach inverse operation
tainseant neo-dhìreach inverse tangent
Subject: Mathematics
neo-dhrùidhteach
impermeable
adj
clach neo-dhrùidhteach impermeable rock
Subject: Geography
neo-dhruim-altachan
invertebrate
n(m)
neo-dhruim-altachain - invertebrate poss cinvertebrates - neo-dhruim-altachain pl
neo-dhruim-altachain cladaich seashore invertebrates
neo-dhruim-altachain fhosaileach fossil invertebrates
neo-dhruim-altachain fhosaileach cladaich fossil seashore invertebrates
neo-dhruim-altachain fhosaileach mara fossil marine invertebrates
neo-dhruim-altachain mara marine invertebrates
Subject: Science
neo-fhàs-bheairteach
inorganic
adj
ceimigeachd neo-fhàs-bheairteach inorganic chemistry
Subject: Science
neo-fhoirmeil
informal
adj
obraichean san roinn neo-fhoirmeil informal sector jobs
Subject: General
neo-iarannach
nonferrous
adj
meatailtean neo-iarannach nonferrous metals
Subject: Science
neo-leantainneach
discontinuous
adj
graf neo-leantainneach discontinuous graph
Subject: Mathematics
neo-leasaichte
underdeveloped
adj
dùthaich neo-leasaichte underdeveloped country
Subject: GeographyGeneral
neo-mheatailt
non-metal
n(f)
neo-mheatailt(e) non-metal
neo-mheatailtean non-metals
Subject: Science
neo-mheatailteach
non-metallic
adj
Subject: Science
neo-mhothachadh
unconscious
n(m)
neo-mhothachaidh - unconscious poss c
neo-mhothachadh agus fo-mhothachadh the unconscious and the subconscious
Subject: General
neo-raiseanail
irrational
adj
àireamh neo-raiseanail irrational number
Subject: Mathematics
neo-riaghailteach
non-standard
adj
Subject: Mathematics
neo-riaghailteach
irregular
adj
cruth neo-riaghailteach irregular shape
Subject: Mathematics
neo-shàthaichte
unsaturated
adj
eadar-sgaoileadh neo-shàthaichte unsaturated solution
saill neo-shàthaichte unsaturated fat
Subject: Science
neo-Sheimitig
non-Semitic
adj
cànanan Afro-Àisianach neo-Sheimitig non-Semitic Afro-Asiatic languages
cànanan neo-Sheimitig non-Semitic languages
litreachasan neo-Sheimitig non-Semitic literatures
Subject: Language
neo-shìolach
seedless
adj
lusan bhascular neo-shìolach vascular seedless plants
lusan neo-shìolach seedless plants
Subject: Science
neo-shuidhichte
arbitrary
adj
slat-tomhais neo-shuidhichte arbitrary standard
Subject: Mathematics
neo-speisealta
non-specialised
adj
ceallan neo-speisealta non-specialised cells
Subject: Science
neo-thalmhaidh
extraterrestrial
adj
creutair neo-thalmhaidh extraterrestrial
saoghalan neo-thalmhaidh extraterrestrial worlds
Subject: General
neo-thorrach
infertile
adj
Subject: GeographyGeneral
neodar
neutral
n(m)
neodair - neutral poss cneutrals - neodaran pl
eadar-sgaoileadh neodrachaidh neutralising solution
neodrachadh neutralising
neodraich neutralise
Subject: Science
neodimium
neodymium
n(m)
neodimium - neodymium poss c
magnait neodimium neodymium magnet
neodimium ogsaid neodymium oxide
Subject: Science
neodrach
neutral
adj
Subject: Science
neodrachadh
neutralisation
n(m)
iom-obrachadh neodrachaidh neutralisation reaction
Subject: Science
neodrachd
neutrality
n(f)
Subject: Science
neòinean
daisy
n(m)
neòinein - daisy poss cdaisies - neòineanan pldaisies - neòinein pl
Subject: Science
neon
neon
n(m)
neon - neon poss c
solais neon neon lights
Subject: Science
neoni
zero
n(m) / adj
neoni - zero poss czeros - neonithean pl
dearbh neoni absolute zero
Subject: Mathematics
item
n(m)
nì - item poss citems - nithean pl
nì co-cheangailte related item
nithean sa chòmhradh items in discussion
Subject: Computing
Nicaragua
Nicaragua
n(m/f)
Nicaragua - Nicaragua poss c
Poblachd Nicaragua Republic of Nicaragua
Subject: Geography
niceal
nickel
n(m)
niceil - nickel poss c
airgead niceil nickel silver
aloidh niceil nickel alloy
niceal clòraid nickel chloride
Subject: Science
Niger
Niger
n(m/f)
Niger - Niger poss c
eaconamaidh Niger economy of Niger
Subject: Geography
Nigeria
Nigeria
n(m/f)
Nigeria - Nigeria poss c
Poblachd Fheadaralach Nigeria Federal Republic of Nigeria
Subject: Geography
Nìl Gheal
White Nile
n(f)
Nìl Gheal - White Nile poss c
Subject: Geography
Nìl Ghorm
Blue Nile
n(f)
Nìl Ghorm - Blue Nile poss c
Subject: Geography
nimbostratus
nimbostratus
sgòthan nimbostratus nimbostratus clouds
Subject: Geography
niobium
niobium
n(m)
niobium - niobium poss c
Subject: Science
Nirribhidh
Norway
n(m/f)
Nirribhidh - Norway poss c
Rìoghachd Nirribhidh Kingdom of Norway
Subject: Geography
niuclas
nucleus
n(m)
niuclais - nucleus poss cnucleus - niuclasan pl
Subject: Science
niuclasach
nuclear
adj
armachd niuclasach nuclear weapons
boma niuclasach nuclear bomb
connadh niuclasach nuclear fuel
iom-obrachadh niuclasach nuclear reaction
stèisean cumhachd niuclasach nuclear power station
Subject: ScienceGeography
niuclasail
nucleic
adj
searbhag niuclasail nucleic acid
Subject: Science
niutron
neutron
n(m)
niutron - neutron poss cneutrons - niutronan pl
Subject: Science
niutronach
neutron
adj
reultan niutronach neutron stars
rionnagan niutronach neutron stars
Subject: Science
nobelium
nobelium
n(m)
nobelium - nobelium poss c
Subject: Science
nobhail
novel
n(f)
nobhail(e) - novel poss cnovels - nobhailean pl
stòras nobhailean grafaigeach graphic novel resource
Subject: General
nochd faileas-sgàthain
reflect
vb
nochd faileas-sgàthain puing A air taobh eile an y-axis reflect point A in the y-axis
Subject: Mathematics
nochdan
pop-up
n(m)
nochdain - pop-up poss cpop-ups - nochdain pl
menu nochdain pop-up menu
nochdain chasgte pop-ups disabled
uinneag nochdain pop-up window
Subject: Computing
nocturne
nocturne
n(f)
nocturne - nocturne poss cnocturnes - nocturnean pl
Subject: Music
nòd
node
n(m)
nòd - node poss cnodes - nòdan pl
nòd liomf lymph node
Subject: Science
nòisean
crush
n(m)
nòisein - crush poss ccrushes - nòisein pl
nòisean deugaire teenage crush
Subject: Personal and Social Education
Nollaig
Christmas
n(f)
Nollaig(e) - Christmas poss cChristmases - Nollaigean pl
àm na Nollaig Christmas time
an Nollaig Christmas
Bodach na Nollaig Father Christmas
Latha na Nollaig Christmas Day
loinnearan Nollaig Christmas decoration
Nollaig Chridheil Merry Christmas
Subject: General
not
pound (£)
n(m)
nota - pound (£) poss cpounds (£) - notaichean pl
luach an nota value of the pound
Subject: Mathematics
nota
note
n(f)
nota - note poss cnotes - notaichean pl
eas-sheirm notaichean note discord
fuaim na nota sound of the note
nota brìbh breve note
nota co-fhuaimneach consonant note
nota co-leantainneach consecutive note
nota croitseit crotchet note
nota dhotagach dotted note
nota dublaid duplet note
nota-buinn bottom note
nota-ciùil musical note
nota-maise grace note
nota-tarsainn crossing note
trast-nota passing note
treòr-nota leading note (musical scale)
Subject: Music
nota-buinn
bottom note
n(f) / adj
nota-buinn - bottom note poss cbottom notes - notaichean-buinn pl
nota-buinn aona-tòna single tone bottom note
Subject: Music
nota-maise
grace note
n(m)
nota-maise - grace note poss cgrace notes - notaichean-maise pl
nota-maise a bharrachd extra grace note
Subject: Music
nota-tarsainn
crossing note
n(m)
nota-tarsainn - crossing note poss ccrossing notes - notaichean-tarsainn pl
Subject: Music
notaireachd
notation
n(f)
notaireachd - notation poss cnotations - notaireachdan pl
clàr-notaireachd grid notation
cliath-notaireachd standard musical notation
staf-notaireachd staff notation
Subject: Music
Nuadh Linn na Cloiche
Neolithic
n phr
Subject: History
nuadh-chlasaigeach
neoclassical
adj
ailtireachd nuadh-chlasaigeach neoclassical architecture
Subject: General
Nuadh-eòlas
Modern Studies
n(m)
Nuadh-eòlais - Modern Studies poss c
deuchainn Nuadh-eòlais Modern Studies examination
goireasan Nuadh-eòlais Modern Studies resources
Subject: Modern Studies
nuadh-innleachd
invention
n(m)
nuadh-innleachd - invention poss cinventions - nuadh-innleachdan pl
nuadh-innleachdan agus peutantan inventions and patents
Subject: General
Nuadh-phlatonach
Neoplatonic
adj
feallsanachdan Skeptic agus Nuadh-phlatonach Skeptic and Neoplatonic philosophies
Subject: General
nuadhachadh
refresh
n(m)
nuadhachaidh - refresh poss crefreshes - nuadhachaidhean pl
Subject: Computing
nuadhaich
refresh
vb
nuadhaich an duilleag seo refresh this page
Subject: Computing
nuance
nuance
n(m)
nuance - nuance poss cnuances - nuances pl
brìgh an nuance meaning of the nuance
Subject: Music