Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

Chan eil an litir seo anns an aibidil Ghàidhlig – cha bhi i a’ nochdadh ach ann am facail-iasaid

Kelso
Kelso
paraiste Kelso parish of Kelso
Subject: Geography
Kione ny h-Ayrey
Point of Ayre
n(m)
Kione ny h-Ayrey - Point of Ayre poss c
taigh-solais Kione ny h-Ayrey Point of Ayre lighthouse
Subject: Geography
Kiribati
Kiribati
n(m/f)
Kiribati - Kiribati poss c
Eilean Kiribati Island of Kiribati
Subject: Geography
Kirkwall
Kirkwall
muinntir Kirkwall people of Kirkwall
Subject: Geography
Kuwait
Kuwait
n(m/f)
Kuwait - Kuwait poss c
Stàit Kuwait State of Kuwait
Subject: Geography
Kyrgyzstan
Kyrgyzstan
n(m/f)
Kyrgyzstan - Kyrgyzstan poss c
Poblachd Kyrgyzstan Republic of Kyrgyzstan
Subject: Geography