Logo: An Seotal

Facail a’ tòiseachadh le:

Facail a’ tòiseachadh le

rabaid
rabbit
n(f)
rabaid(e) - rabbit poss crabbits - rabaidean pl
Subject: Science
racaid
racquet
n(f)
racaid(e) - racquet poss cracquets - racaidean pl
racaid teanas tennis racquet
Subject: Physical Education
Rach
Go
vb
Subject: Computing
rach à bith
extinct
vb
a' dol à bith becoming extinct
Subject: GeographyScience
rach air an liosta puist
join mailing list
vb
Subject: Computing
rach thairis
bridge
vb
Subject: Mathematics
rackett
rackett
rackett - rackett poss cracketts - rackettean pl
Subject: Music
racùn
raccoon
n(m)
racùn - raccoon poss craccoons - racùnaichean pl
Subject: Science
radan
rat
n(m)
radain - rat poss crats - radain pl
radan cangarù kangaroo rat
Subject: Science
radian
radian
n(m)
radian - radian poss cradians - radianan pl
Subject: Mathematics
radium
radium
n(m)
radium - radium poss c
Subject: Science
radius
radius
n(m)
radius - radius poss cradii - radii pl
Subject: Mathematics
radon
radon
n(m)
radoin - radon poss c
Subject: Science
rag
rag
n(m)
rag - rag poss crags - rags pl
Subject: Music
ragtime
ragtime
n(m)
ragtime - ragtime poss c
Subject: Music
raidhfil
rifle
n(m)
raidhfil - rifle poss crifles - raidhfilean pl
Subject: General
rainnse
range
n(f)
rainnse - range poss cranges - rainnsean pl
rainnse deuchainn testing range
rainnse losgaidh firing range
rainnse losgaidh is deuchainn firing and testing range
Subject: GeographyGeneral
rainnsear
ranger
n(m)
rainnseir - ranger poss crangers - rainnsearan pl
rainnsear-pàirce park ranger
rainnsearan ranger services
Subject: Geography
rainnsear-pàirce
park ranger
n(m)
rainnseir-pàirce - park ranger poss cpark rangers - rainnsearan-pàirce pl
Subject: Geography
rainse
ranch
n(m)
rainse - ranch poss cranches - rainsean plranches - rainsichean pl
rainse-chruidh cattle ranch
Subject: GeographyGeneral
raisean
ration
n(m)
raisein - ration poss crations - raiseanan plrations - raiseans pl
leabhar nan raisean(s) ration book
Subject: General
raiseanadh
rationing
n(m)
raiseanaidh - rationing poss c
Subject: GeneralHistory
raiseanail
rational
adj
àireamh raiseanail rational number
Subject: Mathematics
raiseanailich
rationalise
vb
raiseanailich na bloighean a leanas rationalise the following fractions
Subject: Mathematics
ràith
season
n(f)
ràithe - season poss cseasons - ràitheachan plseasons - ràithean pl
ràith-fàis growing season
ràithean na bliadhna seasons of the year
toiseach na ràithe beginning of the season
Subject: ScienceGeographyGeneral
ràith-fàis
growing season
n(f)
ràithe-fàis growing season
ràithean-fàis growing seasons
Subject: Geography
ràitheil
seasonal
adj
obraichean ràitheil seasonal jobs
Subject: GeographyGeneralBusiness Studies
rallentando
rallentando
adj
Subject: Music
rannsachadh
enquiry
n(m)
rannsachaidh - enquiry poss cenquiries - rannsachaidhean pl
fuasgladh cheistean agus rannsachadh problem solving and enquiry
sgilean rannsachaidh enquiry skills
Subject: Mathematics
rannsachadh
research
n(m)
rannsachaidh - research poss cresearch - rannsachaidhean pl
àrd-chom-pàirtiche rannsachaidh senior research associate
buidheann rannsachaidh lùth energy research group
co-eòlaiche rannsachaidh research fellow
co-òrdanaiche rannsachaidh research coordinator
com-pàirtiche rannsachaidh research associate
deuchainn-lann rannsachaidh research laboratory
neach-taice rannsachaidh research assistant
nurs rannsachadh clionaigeach clinical research nurse
oifigear rannsachaidh research officer
pròiseactan rannsachaidh research projects
rannsachadh bun-cheallach stem cell research
rannsachadh clionaigeach clinical research
rannsachadh liopadomaig lipidomic research
rannsachadh margaidheachd market research
rannsachadh meidigeach medical research
teicneòlaiche rannsachaidh research technician
Subject: General
rannsaich
explore
vb
Subject: Computing
rannsaich
enquire
vb
Subject: Mathematics
raon
plane
n(m)
raoin - plane poss cplanes - raointean pl
leacaich an raon tile the plane
raon bheartagail vertical plane
raon coimpleacs complex plane
raon còmhnard horizontal plane
raon trastanach diagonal plane
raon-cothromachaidh plane of symmetry
Subject: Mathematics
raon
range
n(m)
raoin - range poss cranges - raointean pl
leth-raon eadar-chairtealach semi-interquartile range
raon eadar-chairtealach interquartile range
Subject: Mathematics
raon
plain
n(m)
raoin - plain poss cplains - raointean plplains - raontan pl
Na Raointean Mòra The Great Plains
Raon Shalisbury Salisbury Plain
raon-tuile flood plain
Subject: Geography
raon
field
n(m)
raoin - field poss cfields - raointean pl
raointean de thogail dhealbhan fields of photography
raointean sònraichte de rianachd phoblach specific fields of public administration
raon guail coal field
raon magnaiteach magnetic field
raon-cluiche playing field
Subject: General
raon
interval
n(m)
raoin - interval poss cintervals - raointean pl
meadhan-raonach mid-interval
raon-clas class interval
Subject: Mathematics
Raon Shalisbury
Salisbury Plain
n(m)
Raon Shalisbury - Salisbury Plain poss c
arc-eòlas Raon Shalisbury archaeology of Salisbury Plain
Subject: Geography
raon-clas
class interval
Subject: Mathematics
raon-ola
oil field
n(m)
raoin-ola - oil field poss coil fields - raointean-ola pl
Subject: GeographyScience
raon-tuile
flood plain
n(m)
raon-tuile - flood plain poss cflood plains - raointean-tuile plflood plains - raontan-tuile pl
Subject: Geography
rapsodaidh
rhapsody
n(m)
rapsodaidh - rhapsody poss crhapsodies - rapsodaidhean pl
Subject: Music
ràth
raft
n(m)
ràtha - raft poss crafts - ràthan pl
ràthan uisge geal whitewater rafts
Subject: GeographyPhysical Education
Ráth Caola
Rathkeale
Subject: Geography
Ráth Chormaic
Rathcormack
Subject: Geography
rathad
road
n(m)
rathaid - road poss crothaid - road poss croads - rathaidean plroads - ròidean pl
comharraidhean rathaid road markings
cuairt-rathad ring road
einnseanaireachd rathaid engineering of roads
fiosrachadh rathaid road information
leas-rathad scondary road
rathad beag minor road
rathad ga thogail road under construction
rathad mòr main road
rathad mòr major road
soidhnichean rathaid road signs
Subject: GeneralGeography
Rathad Mòr na h-Amason
Trans-Amazonian Highway
n phr
Subject: Geography
rathad-beag
byway
n(m)
rathaid-bhig - byway poss crothaid-bhig - byway poss cbyways - rathaidean-beaga plbyways - ròidean-beaga pl
Subject: Geography
rathad-caraids
carriageway
n(m)
rathaid-caraids - carriageway poss crothaid-caraids - carriageway poss ccarriageways - rathaidean-caraids plcarriageways - ròidean-caraids pl
rathad-caraids dùbailte dual carriageway
Subject: Geography
ràthadaireachd
rafting
n(f)
ràthadaireachd - rafting poss c
ràthadaireachd uisge geal whitewater rafting
Subject: GeographyPhysical Education
Rathais
Rothes
baile Rathais town of Rothes
Subject: Geography
Ratharsair
Raasay
Eilean Ratharsair Island of Raasay
Subject: Geography
reachd
precept
n(m)
reachd - precept poss cprecepts - reachdan pl
na còig reachdan moralta the five moral precepts
Subject: General
reachdail
legislative
adj
pròiseas reachdail legislative process
Subject: Modern Studies
reachdas
legislation
n(m)
reachdais - legislation poss c
Subject: GeographyGeneral
Reachrainn
Lambay Island
Subject: Geography
reacòrdair
recorder
n(m)
reacòrdair - recorder poss crecorders - reacòrdairean pl
Subject: Music
reactam
rectum
n(m)
reactam - rectum poss crectums - reactaman pl
aillse reactam rectal cancer
Subject: Science
reasabaidh
recipe
n(m)
reasabaidh - recipe poss crecipes - reasabaidhean pl
leabhar reasabaidhean recipe book
Subject: Home Economics
reat
rate
n(m)
reat - rate poss crates - reatan pl
reat ceudadach bliadhnail annual percentage rate (APR)
reat cunbhalach constant rate
reat san uair rate per hour
reat-iomlaid exchange rate
reat-lìonaidh rate of filling
reat-ruith(e) rate of flow
Subject: Mathematics
reat
rate
n(m)
reat - rate poss crates - reatan pl
reat tarraing anail breathing rate
reat-analachaidh breathing rate
Subject: Science
reat-bhàsan
death rate
n(m)
reat-bhàsan - death rate poss cdeath rates - reatan-bhàsan pl
Subject: Geography
reat-bhreithean
birth rate
n(m)
reat-bhreithean - birth rate poss cbirth rates - reatan-bhreithean pl
Subject: Geography
reat-luathachaidh
acceleration
n(m)
reat-luathachaidh - acceleration poss caccelerations - reatan-luathachaidh pl
Subject: Mathematics
reat-torrachais
fertility rate
n(m)
reat-torrachais - fertility rate poss cfertility rates - reatan-torrachais pl
Subject: Geography
reatoraig
rhetoric
n(m)
reatoraig - rhetoric poss c
litreachas agus reatoraig literature and rhetoric
litreachas, reatoraig agus breithneachadh literature, rhetoric and criticism
reatoraig agus cruinneachaidhean litreachais rhetoric and collections of literature
Subject: Language
rèidh
even
adj
Subject: Mathematics
rèidh
flat
adj
aodann rèidh flat face
Subject: Mathematics
rèidh-phleit
planometer
n(f)
rèidh-phleit(e) - planometer poss cplanometers - rèidh-phleitean pl
Subject: Technical
rèidh-phleiteach
planometric
adj
Subject: Technical
rèididheachd
radiation
n(f)
rèididheachd - radiation poss cradiation - rèididheachdan pl
rèididheachd gamma gamma radiation
Subject: Science
rèididheatar 
radiator
n(m)
rèidhidheatair  - radiator poss cradiators - rèididheataran pl
Subject: Technical
rèidio
radio
n(m)
rèidio - radio poss cradios - rèidiothan pl
buille rèidio radio pulse
putan rèidio radio button
tonn rèidio radio wave
tuinn rèidio radio waves
Subject: Science
rèile
railroad
n(m/f)
rèile - railroad poss crailroads - rèilichean pl
còmhdhail rèile railroad transportation
einnseanaireachd rèile engineering of railroads
Subject: GeneralGeography
rèile
railway
n(f)
rèile - railway poss crailways - rèilichean pl
coidse-rèile railway carriage
loidhne-rèile railway line
rèile ga togail railway under construction
rèilichean fo-thalamh underground railways
stèisean-rèile railway station
taobh-rèile railway siding
Subject: GeneralGeography
rèis
span
n(f)
rèis(e) - span poss cspans - rèisean pl
rèis-gàirdein armspan
rèis-làimhe handspan
rèis-sgèithe wingspan
Subject: Mathematics
rèis
race
n(f)
rèise - race poss craces - rèisean pl
rèis-each horse race
Subject: Physical Education
rèis-gàirdein
armspan
n(f)
rèis-gàirdein - armspan poss carmspans - rèisean-gàirdein pl
Subject: Mathematics
rèis-làimhe
handspan
n(f)
rèise(e)-làimhe - handspan poss chandspans - rèisean-làimhe pl
Subject: Mathematics
rèis-sgèithe
wingspan
n(f)
rèis-sgèithe - wingspan poss cwingspans - rèisean-sgèithe pl
Subject: Mathematics
rèiseadh
racing
n(m)
rèisidh - racing poss c
càr-rèisidh racing car
rèiseadh bheathaichean animal racing
rèiseadh chàraichean car racing
rèiseadh each horse racing
slighe-rèisidh race track
Subject: Physical Education
renium
rhenium
n(m)
renium - rhenium poss c
Subject: Science
reothadh
frost
n(m)
reothaidh - frost poss c
buan-reothadh permafrost
seac-reothadh frostbite
Subject: Geography
reòthta
frozen
adj
Subject: Science
reòthte
frozen
adj
loch reòthte frozen lake
Subject: Science
reubadh-àrainneachd
exploitation
n(m) / n
reubaidh-àrainneachd - exploitation poss c
Subject: Geography
reul
star
n(f)
rèil - star poss creula - star poss cstars - reultan pl
gluasad siostam reul chàraideach binary star system movement
meud na reula size of the star
Reul Dhaibhidh Star of David
reul-iùil guiding star
reul-iùil pole star
reultan niutronach neutron stars
siostam reul chàraideach binary star system
soilleireachd na reula star brightness
Subject: Science
reul-bhad
constellation
n(m)
reul-bhaid - constellation poss cconstellations - reul-bhadan pl
reul-bhad a' Mhathain Mhòir the Great Bear Constellation
Subject: Science
reul-bhad a' Mhathain Mhòir
the Great Bear Constellation
n phr
Subject: Science
reul-chrios
galaxy
n(m)
reul-chrios - galaxy poss cgalaxies - reul-chriosan pl
siostam an reul-chrios galaxy system
Subject: Science
reul-chuairt
orbit
n(f)
reul-chuairte - orbit poss corbits - reul-chuairtean pl
cuairt eilipseach na Talmhainn timcheall na Grèine earth's elliptical orbit around the sun
reul-chuairt na gealaich lunar orbit
Subject: Science
reul-chuairteach
orbital
adj
raon reul-chuairteach orbital plane
slighe reul-chuairt orbital path
Subject: Science
reul-eòlach
astronomical
adj
cruinn-eòlas reul-eòlach astronomical geography
Subject: Science
reul-eòlaiche
astronomer
n(m)
reul-eòlaiche - astronomer poss castronomers - reul-eòlaichean pl
Subject: Science
reul-eòlas
astronomy
n(m)
reul-eòlais - astronomy poss castronomies - reul-eòlasan pl
reul-eòlas agus saidheansan co-cheangailte astronomy and allied sciences
Subject: Science
reul-iùil
pole star
n(f)
reul-iùil - pole star poss cpole stars - reultan-iùil pl
Subject: Science
reultach
stellar
adj
Subject: Science
reultach
astronomical
adj
aonadan reultach (AR) astronomical units
astar reultach astronomical distance
Subject: Mathematics
reusanachadh
reasoning
n(m)
reusanachaidh - reasoning poss creasonings - reusanachaidhean pl
Subject: Mathematics
reusanta
reasonable
adj
forsa reusanta reasonable force
peanas reusanta reasonable punishment
Subject: General
Rhumsaa
Ramsey
n(m)
Rhumsaa - Ramsey poss c
turasachd ann an Rhumsaa tourism in Ramsey
Subject: Geography
riadh
interest
n(m)
rèidh - interest poss c
chuir e riadh mòr dheth it returned high interest
ìre an rèidh interest rate
riadh fìllte compound interest
Subject: Mathematics
riaghailt
rule
n(f)
riaghailt - rule poss crules - riaghailtean pl
riaghailt a’ cho-mheas chunbhalaich the constant ratio rule
riaghailt iomadachaidh product rule
Subject: Mathematics
riaghailt
regulation
n(f)
riaghailt(e) - regulation poss cregulations - riaghailtean pl
laghan, riaghailtean agus cùisean laws, regulations and cases
Subject: General
riaghailt iomadachaidh
product rule
n(f)
riaghailt iomadachaidh - product rule poss cproduct rules - riaghailtean iomadachaidh pl
Subject: Mathematics
riaghailteach
regular
adj
poileagan riaghailteach regular polygon
Subject: Mathematics
riaghaltas
government
n(m)
riaghaltais - government poss cgovernments - riaghaltasan pl
poileasaidh riaghaltais government policy
riaghaltas ionadail local government
Riaghaltas na h-Alba Scotttish Government
siostaman riaghaltasan agus stàitean systems of governments and states
Subject: Modern StudiesGeneral
riaghladh
control
n(m)
riaghlaidh - control poss ccontrols - riaghlaidhean pl
liosta riaghladh ruigheachd access control list
pannal riaghlaidh control panel
Riaghladh Cunntas Neach-cleachdaidh User Account Control
riaghladh dì-chomasaichte disabled control
Subject: Computing
riaghladh
governance
n(m)
riaghlaidh - governance poss c
riaghladh phrògraman programme governance
Subject: General
riaghladh
modulation
n(m)
riaghlaidh - modulation poss cmodulations - riaghalaidhean pl
buaidh Riaghladh Meudachd effect of Amplitude Modulation
Riaghladh meudachd (AM) Amplitude Modulation (AM)
Subject: Science
riaghladh dì-chomasaichte
disabled control
n(m)
riaghlaidh dhì-chomasaichte - disabled control poss cdisabled controls - riaghlaidhean dì-chomasaichte pl
Subject: Computing
rian
array
n(m)
rian - array poss carrays - rianan pl
Subject: Computing
rianachail
administrative
adj
lagh rianachail administrative law
Subject: Modern Studies
rianachd
administration
n(f)
rianachd - administration poss c
neach-taice rianachd dàta data administration assistant
rianachd na h-eaconamaidh agus na h-àrainneachd administration of economy and environment
rianachd paraiste parish administration
rianachd phoblach public administration
rianachd phoblach agus seirbheis armailteach public administration and military service
rianachd uidheaman administration of physical plant
Subject: General
rianaire
administrator
n(m)
rianaire - administrator poss cadministrators - rianairean pl
rianaire acadaimigeach academic administrator
rianaire fàilteachais front of house administrator
rianaire leasachaidh development administrator
Rianaire Lìn is Stòr-dàta Web and Database Administrator
rianaire lìonra network administrator
rianaire pròiseict project administrator
rianaire siostaim system administrator
seatadh rianaire administrator setup
Subject: Computing
riarachadh
sharing
n(m)
riarachaidh - sharing poss c
Subject: Mathematics
riarachadh
share
n(m)
riarachaidh - share poss cshares - riarachaidhean pl
riarachadh neo-chothromach unequal sharing
Subject: Mathematics
riaraich
share
vb
Subject: Mathematics
ricercar
ricercar
n(m)
ricercar - ricercar poss cricercari - ricercari pl
Subject: Music
rids
ridge
n(f)
rids - ridge poss cridges - ridsean pl
Subject: Geography
Rids Meadhan na h-Atlantaig
Mid-Atlantic Ridge
n phr
Subject: Geography
riff
riff
n(m)
riff - riff poss criffs - riffs pl
Subject: Music
Rìgh nan Trì Puingean
Three point King
n phr
Rìgh nan Trì Puingean - Three point King poss c
Subject: Physical Education
Rinn Duáin
Hook Head
Subject: Geography
riochd
form
n(m)
riochd(a) - form poss cforms - riochdan pl
an riochd as sìmplidhe simplest form
riochd àbhaisteach number form/standard notation
riochd didseatach digital form
riochd indeacsail index form
riochd pàirteil component form
riochd pòlar polar form
riochd saidheansail (riochd coitcheann) scientific form (standard form)
Subject: Mathematics
riochd
notation
n(m)
riochda - notation poss cnotations - riochdan pl
riochd àbhaisteach standard notation/number form
riochd saidheansail scientific notation
Subject: Mathematics
riochd saidheansail
scientific notation
n(m)
Subject: Mathematics
riochdaich
represent
vb
Subject: Mathematics
riochdail
representative
adj
bloigh riochdail representative fraction
Subject: Mathematics
riochdair
pronoun
n(m)
riochdair - pronoun poss cpronouns - riochdairean pl
riochdair pearsanta personal pronoun
riochdair roimhearach prepositional pronoun
Subject: Language
riochdaire
representative
n(m)
riochdaire - representative poss crepresentatives - riochdairean pl
riochdairean làithean-saora holiday reps
Subject: GeographyGeneral
rìoghachd
kingdom
n(f)
rìoghachd - kingdom poss ckingdoms - rìoghachdan pl
an Rìoghachd Aonaichte the United Kingdom
Subject: Geography
rionnag
star
n(f)
rionnaig(e) - star poss cstars - rionnagan pl
rionnagan niutronach neutron stars
sgeith-rionnaig shooting star
solas na rionnaig(e) light of the star
Subject: Science
rionnag an earbaill
comet
n(f)
rionnag an earbaill - comet poss ccomets - rionnagan an earbaill pl
earball rionnag-an-earbaill comet tail
rionnag-an-earbaill aig Halley Halley's comet
Subject: Science
rionnagach
stellar
adj
Subject: Science
ripieno
ripieno
n(m)
ripieno - ripieno poss cripieni - ripieni pl
Subject: Music
ritornello
ritornello
n(m)
ritornello - ritornello poss critornelli - ritornelli pl
cruth ritornello ritornello form
Subject: Music
ro-cheòl
overture
n(m)
ro-chiùil - overture poss covertures - ro-cheòl pl
Subject: Music
ro-chlasaigeach
preclassical
adj
Greugais ro-chlasaigeach preclassical Greek
Subject: Language
ro-dhreag
meteoroid
n(f)
ro-dhreige - meteoroid poss cmeteoroids - ro-dhreagan pl
Subject: Science
ro-eachdraidheil
prehistoric
adj
fosailean agus beatha ro-eachdraidheil fossils and prehistoric life
Subject: General
ro-innleachd
strategy
n(f)
ro-innleachd - strategy poss cstrategies - ro-innleachdan pl
ro-innleachdan inntinn mental strategies
Subject: General
ro-inns
predict
vb
Subject: Mathematics
ro-innse
prediction
n(m)
ro-innse - prediction poss cpredictions - ro-innsean pl
Subject: Mathematics
ro-innse
prediction
n(m)
ro-innse - prediction poss cpredictions - ro-innse pl
Subject: Geography
ro-leasachan
prefix
n(m)
ro-leasachain - prefix poss cprefices - ro-leasachain pl
Subject: Language
ro-shealladh
preview
n(m)
ro-sheallaidh - preview poss cpreviews - ro-sheallaidhean pl
cuir ro-shealladh brath add post preview
leòsan ro-sheallaidh preview pane
ro-shealladh brath post preview
ro-shealladh clò-bhualaidh print preview
Subject: Computing
ro-thuairmse
projection
n(m/f)
ro-thuairmse - projection poss cprojections - ro-thuairmsean pl
Subject: GeographyGeneral
ro-thùs-ghinean
pre-embryo
n(m)
ro-thùs-ghinein - pre-embryo poss cpre-embryos - ro-thùs-ghineanan pl
Subject: Science
ròbot
robot
n(m)
ròbot - robot poss crobot - ròbotan pl
Subject: General
rock
rock
n(m)
rock - rock poss c
ceòl rock rock music
Subject: Music
ròdium
rhodium
n(m)
ròdium - rhodium poss c
Subject: Science
roentgenium
roentgenium
n(m)
roentgenium - roentgenium poss c
Subject: Science
rogha
favourite
n(m)
rogha - favourite poss cfavourites - roghaidhean pl
mo roghaidhean my favorites
Subject: Computing
roghainn
choice
n(m/f)
roghainn - choice poss cchoices - roghainnean pl
pearsanachadh agus roghainn personalisation and choice
planadh airson roghainnean agus atharrachaidhean planning for choices and changes
tlachd agus roghainn enjoyment and choice
Subject: General
roghainn
option
n(m)
roghainn - option poss coptions - roghainnean pl
buidheann roghainn option group
putan roghainn option button
roghainnean brobhsair browser options
roghainnean eadar-lìn internet options
roghainnean sgrion no roghainnean taisbeanaidh (a rèir suidheachadh) display options
sònraich buidheann roghainn identify option group
Subject: Computing
roghainneachd
eclecticism
n(f)
roghainneachd eclecticism
roghainneachd, liberalachd agus traidiseantalachd eclecticism, liberalism and traditionalism
Subject: General
roghainneil
optional
adj
àireamh roghainneil optional number
Subject: General
roile
roll
n(m/f)
roile - roll poss crolls - roilichean pl
Subject: General
roilig
roll
vb
Subject: Mathematics
roiligeadh
rolling
n(m)
roiligidh - rolling poss crollings - roiligidhean pl
Subject: Mathematics
roimhe
previous
adv
duilleag roimhe previous page
Subject: Computing
roimhear
preposition
n(m)
roimheir - preposition poss cprepositions - roimhearan pl
abairt roimhearach prepositional phrase
riochdair roimhearach prepositional pronoun
roimhear + suidheachadh ceangailte preposition + possessive case
suidheachadh roimhearach prepositional case
Subject: Language
roinn
divide
vb
roinn 54 le 9 divide 54 by 9
Subject: Mathematics
roinn
section
n(f)
roinne - section poss csections - roinnean pl
Roinnean nam Mìltean The Thousand Sections
Subject: General
roinn
share
n(f)
roinne - share poss cshares - roinnean pl
roinnean cothromach equal shares
Subject: Mathematics
roinn
share
vb
Subject: Mathematics
roinn
region
n(f)
roinne - region poss cregions - roinnean pl
an Roinn Eòrpa Europe
roinn beinne mountain region
roinn cuain ocean region
roinn na h-Artaig Arctic region
roinnean Chanada regions of Canada
roinnean gnàth-shìde climate regions
roinnean nàdarra natural regions
roinnean pòlach polar regions
roinnean pòlarach polar regions
roinnean ughdarrasan ionadail local authority regions
Subject: Geography
roinn
sector
n(f)
roinne - sector poss csectors - roinnean pl
obraichean san roinn neo-fhoirmeil informal sector jobs
roinn neo-fhoirmeil informal sector
Subject: GeographyGeneral
roinn ribheidean
reed section
n phr
Subject: Music
roinneadair
divider
n(m)
roinneadair - divider poss cdividers - roinneadairean pl
Subject: Mathematics
roinneadh
division
n(m)
roinnidh - division poss cdivisions - roinnidhean pl
algoritim roinnidh division algorithm
roinneadh fada long division
roinneadh neo-chothromach unequal division
Roinnidhean nan Ceud The Hundred Divisions
seantans-roinnidh division sentence
soidhne/samhla roinnidh division sign
Subject: Mathematics
roinneil
regional
adj
atharrachadh roinneil regional variation
comhairle roinneil regional council
crìoch roinneil regional boundary
Subject: Geography
roinneil
departmental
adj
rianaire roinneil departmental administrator
Subject: General
roinniche
divisor
n(m)
roinniche - divisor poss cdivisors - roinnichean pl
Subject: Mathematics
roinnidheachd
divisibility
n(f)
roinnidheachd - divisibility poss c
roinn 54 le 9 divide 54 by 9
Subject: Mathematics
roinnte
divided
adj
air a roinn/roinnte gu cothromach divided equally
àireamhan roinnte divided numbers
graf-cholbhan-roinnte divided bar graph
Subject: Mathematics
ròiseid
resin
n(f)
ròiseid(e) - resin poss cresin - ròiseidean pl
peant ròiseid acriolach acrylic resin paint
Subject: General
Romàinia
Romania
n(f)
Romàinia - Romania poss c
meud Romàinia size of Romania
Subject: Geography
Romàinianach
Romanian
adj
Subject: Geography
Romàinianach
Romanian
n(m)
Romàinianaich - Romanian poss cRomanians - Romàinianaich pl
ban-Romàinianach Romanian (female)
Subject: Geography
Ròmanach
Roman
adj
creideamh Ròmanach Roman religion
figearan Ròmanach Roman numerals
snaigheadh Ròmanach Roman sculpture
Subject: General
Romànais
Romansch
n(f)
Romànais - Romansch poss c
Subject: Language
Romànianais
Romanian
n(f)
Romànianais - Romanian poss c
leabhraichean mòr-eòlais ann an Romànianais encyclopedias in Romanian
litreachasan Romànianais Romanian literatures
Subject: Language
Romansach
Romance
adj
cànanan Romansach Romance languages
Subject: Language
rombas
rhombus
n(m)
rombas - rhombus poss crhombuses - rombasan pl
Subject: Mathematics
Romney Nuadh
New Romney
n(m)
Romney Nuaidh - New Romney poss c
baile Romney Nuaidh the town of New Romney
Subject: Geography
Ronaldsay a Deas
South Ronaldsay
Eilean Ronaldsay a Deas Island of South Ronaldsay
Subject: Geography
Ronaldsay a Tuath
North Ronaldsay
Eilean Ronaldsay a Tuath Island of North Ronaldsay
Subject: Geography
rondo
rondo
n(m)
rondo - rondo poss crondos - rondothan pl
Subject: Music
Ros Abhartaich
Rosehearty
n(m)
Borgh Ros Abhartaich Burgh of Rosehearty
Subject: Geography
Ros Comáin
Roscommon
Subject: Geography
Ros Cré
Roscrea
Subject: Geography
Ros Láir
Rosslare
Subject: Geography
Ros Mhic Thriúin
New Ross
Subject: Geography
ròs-fhiodh
rosewood
n(m)
ròs-fhiodha - rosewood poss c
Subject: Geography
Rosbrog
Roxburgh
Caisteal Rosbrog Roxburgh Castle
Subject: Geography
roth-tomhais
trundle wheel
n(m/f)
roth-thomhais - trundle wheel poss ctrundle wheels - rothan-tomhais pl
roth-tomhais meatair metre trundle wheel
Subject: Mathematics
RSS
Really Simple Syndication
n(m)
Really Simple Syndication (RSS) - RSS pl
Ballrachd RSS RSS Subscriptions
Subject: Computing
ruadh-dhonn
reddish-brown
adj
Subject: Art
Ruanda
Rwanda
n(m/f)
Ruanda - Rwanda poss c
Poblachd Ruanda Republic of Rwanda
Subject: Geography
rubato
rubato
n(m)
rubato - rubato poss crubatos - rubatothan pl
Subject: Music
rubha
headland
n(m)
rubha - headland poss cheadlands - rubhaichean pl
Rubha Dhùnaid Dunnet Head
Subject: Geography
rubha
point
n(m)
rubha - point poss cpoints - rubhaichean pl
Rubha an Stòir Point of Stoer
Rubha na Cananaich Chanonry Point
Subject: Geography
rubha
head
n(m)
rubha - head poss cheads - rubhaichean pl
Rubha Bheachy Beachy Head
Rubha Charmel Carmel Head
Rubha Chemaes Cemaes Head
Rubha Dhùnaid Dunnet Head
Rubha Fhlamborough Flamborough Head
Rubha Shumburgh Sumburgh Head
Rubha Spurn Spurn Head
Rubha St Abb St Abb's Head
Rubha St Catherine St Catherine's Point
Rubha St David St David's Head
Rubha Strumble Strumble Head
Rubha Threvose Trevose Head
Rubha Worms Worms Head
Subject: Geography
rubha
peninsula
n(m)
rubha - peninsula poss cpeninsulas - rubhaichean pl
fearann an rubha peninsula land
Rubha Lleyn Lleyn Peninsula
Rubha na h-Aoidhe Eye Peninsula
Subject: Geography
rubha
promontory
n(m)
rubha - promontory poss cpromontories - rubhaichean pl
Subject: Geography
Rubha Acla
Achill Head
Subject: Geography
Rubha Bhaile a' Mhuilinn
Milton Ness
n(m)
fearann Rubha Bhaile a' Mhuilinn land of Milton Ness
Subject: Geography
Rubha Bheachy
Beachy Head
n(m)
Rubha Bheachy - Beachy Head poss c
taigh-solais Rubha Bheachy Beachy Head lighthouse
Subject: Geography
Rubha Chahore
Cahore Point
n(m)
Rubha Chahore - Cahore Point poss c
Tha Rubha Chahore mu uair a thìde deas air Baile Àtha Cliath Cahore Point is about an hour south of Dublin
Subject: Geography
Rubha Charmel
Carmel Head
n(m)
Rubha Charmel - Carmel Head poss c
Tha Rubha Charmel air iar-thuath na Cuimrigh Carmel Head lies at the north west tip of Wales
Subject: Geography
Rubha Charraig an Rois
St John's Point
Subject: Geography
Rubha Chathóir
Cahore Point
Subject: Geography
Rubha Chemaes
Cemaes Head
n(m)
Rubha Chemaes - Cemaes Head poss c
dealbhan de Rubha Chemaes photos of Cemaes Head
Subject: Geography
Rubha Chorsewall
Corsewall Point
n(m)
taigh-solais Rubha Chorsewall Corsewall Point lighthouse
Subject: Geography
Rubha Dhùnaid
Dunnet Head
n(m)
taigh-solais Rubha Dhùnaid Dunnet Head lighthouse
Subject: Geography
Rubha Fethaland
Point of Fethaland
n(m)
taigh-solais Rubha Fethaland Point of Fethaland lighthouse
Subject: Geography
Rubha Fhlamborough
Flamborough Head
n(m)
Rubha Fhlamborough - Flamborough Head poss c
Blàr Rubha Fhlamborough Battle of Flamborough Head
Subject: Geography
Rubha Hartland
Hartland Point
n(m)
Rubha Hartland - Hartland Point poss c
taigh-solais Rubha Hartland Hartland Point lighthouse
Subject: Geography
Rubha Hùnais
Rubha Hunish
n(m)
mòinteach Rubha Hùnais Rubha Hunish moorland
Subject: Geography
Rubha Inis Eoghain
Inishowen Peninsula
Subject: Geography
Rubha Iorrais
Erris Head
Subject: Geography
Rubha Lizard
Lizard Point
n(m)
Rubha Lizard - Lizard Point poss c
Rubha Lizard anns a' Chòrn Lizard Point in Cornwall
Subject: Geography
Rubha Lleyn
Lleyn Peninsula
n(m)
Rubha Lleyn - Lleyn Peninsula poss c
Rubha Lleyn ann an iar thuath na Cuimrigh Lleyn Peninsula in north west Wales
Subject: Geography
Rubha Mhálanna
Malin Head
Subject: Geography
Rubha na h-Aoidhe
Eye Peninsula
n(m)
bailtean Rubha na h-Aoidhe villages of Eye Peninsula
Subject: Geography
Rubha Robhanais
Butt of Lewis
n(m)
Rubha Robhanais - Butt of Lewis poss c
taigh-solais Rubha Robhanais Butt of Lewis lighthouse
Subject: Geography
Rubha Shumburgh
Sumburgh Head
n(m)
eòin Rubha Shumburgh birds of Sumburgh Head
Subject: Geography
Rubha Spurn
Spurn Head
n(m)
Rubha Spurn - Spurn Head poss c
fosailean rin lorg air Rubha Spurn fossils found in Spurn Head
Subject: Geography
Rubha St Abb
St Abb's Head
n(m)
creagan Rubha St Abb rocks of St Abb's Head
Subject: Geography
Rubha St Catherine
St Catherine's Point
n(m)
Rubha St Catherine - St Catherine's Point poss c
cuairt timcheall air Rubha St Catherine walk around St Catherine's Point
Subject: Geography
Rubha St David
St David's Head
n(m)
Rubha St David - St David's Head poss c
Rubha St David, A' Chuimrigh St David's Head, Wales
Subject: Geography
Rubha Start
Start Point
n(m)
Rubha Start - Start Point poss c
taigh-solais Rubha Start Start Point lighthouse
Subject: Geography
Rubha Strumble
Strumble Head
n(m)
Rubha Strumble - Strumble Head poss c
taigh-solais Rubha Strumble Strumble Head lighthouse
Subject: Geography
Rubha Thairbeirt
Tarbat Ness
n(m)
taigh-solais Rubha Thairbeirt Tarbat Ness lighthouse
Subject: Geography
Rubha Threvose
Trevose Head
n(m)
Rubha Threvose - Trevose Head poss c
stèisean bàta-teasairginn Rubha Threvose Trevose Head lifeboat station
Subject: Geography
Rubha Worms
Worms Head
n(m)
Rubha Worms - Worms Head poss c
cuairtean air Rubha Worms walks at Worms Head
Subject: Geography
rudhadh
blush
n(m)
rudhaidh - blush poss c
Subject: Personal and Social Education
rudhadh
blushing
n(m)
rudhaidh - blushing poss c
thàinig ruadhadh na gruaidhean she blushed
Subject: Personal and Social Education
ruibidium
rubidium
n(m)
ruibidium - rubidium poss c
Subject: Science
ruidhle
reel
n(m)
ruidhle - reel poss creels - ruidhleachan plreels - ruidhlean pl
Subject: Music
ruig
access
vb
Subject: Computing
ruigheachd
access
n(f)
ruigheachd - access poss c
àite ruigheachd access point
ceadan ruigheachd access permissions
còd ruigheachd access code
grad-ruigheachd quick access
iuchair ruigheachd access key
liosta riaghladh ruigheachd access control list
Pròtacal Ruigheachd Brath Eadar-lìn (IMAP) Internet Message Access Protocol (IMAP)
ruigheachd Eadar-lìn Internet access
ruigheachd gun chead access violation
solaraiche ruigheachd access provider
Solaraiche Ruigheachd Eadar-lìn (IAP) Internet Access Provider (IAP)
Subject: Computing
ruigsinneach
accessible
adj
dreach ruigsinneach accessible version
Subject: Computing
ruigsinneachd
accessibility
n(f)
ruigsinneachd - accessibility poss c
Draoidh Ruigsinneachd Accessibility Wizard
goireasan ruigsinneachd accessibility aids
Subject: Computing
rùilear
rule
n(m)
rùileir - rule poss crules - rùilearan pl
rùilear còmhnard horizontal rule
rùilear stàilinn steel rule
Subject: Technical
rùilear
ruler
n(m)
rùileir - ruler poss crulers - rùilearan pl
rùilear cm cm ruler
rùilear comhnard horizontal rule
Subject: Mathematics
Rùintean-dìomhair
Secret Secrets
n phr
Subject: Personal and Social Education
Ruiseanach
Russian
adj
Subject: Geography
Ruiseanach
Russian
n(m)
Ruiseanaich - Russian poss cRussians - Ruiseanaich pl
ban-Ruiseanach Russian (female)
Subject: Geography
Ruiseanais
Russian
n(f)
Ruiseanais - Russian poss c
Subject: Language
Ruisis
Russian
n(f)
Ruisis - Russian poss c
Subject: Language
ruith
sequence
n(f)
ruithe - sequence poss csequences - ruithean pl
ruith chromataig chromatic sequence
ruithean cromataig chromatic sequences
ruithean-dìridh ascending sequences
ruithean-teàrnaidh descending sequences
Subject: Music
ruith-dheth
run-off
n(f)
ruith-dheth - run-off poss c
Subject: Geography
ruitheam
rhythm
n(m/f)
ruitheim - rhythm poss crhythms - ruitheaman pl
ruitheam dhotagach dotted rhythm
ruitheam na buille rhythm of the beat
ruitheam tìm choitcheann common time rhythm
Subject: Music
Rùm
Rhum
Eilean Rùm Isle of Rhum
Subject: Geography
rùn
rune
n(m)
rùin - rune poss crunes - rùnaichean pl
clach rùnaichean rune stone
Subject: History
rùnaire
secretary
n(m)
rùnaire - secretary poss csecretary - rùnairean pl
leas-rùnaire deputy secretary
rùnaire ionmhais finance secretary
Rùnaire na Dùthcha Home Secretary
Rùnaire na Stàite Secretary of State
rùnaire pròiseict project secretary
Subject: General
rùsg
crust
n(m)
rùisg - crust poss ccrusts - rùsgan pl
pleataichean rùisg crustal plates
rùsg cuantach oceanic crust
rùsg mòr-thìreach continental crust
rùsg na Talmhainn Earth’s crust
Subject: Geography
rutenium
ruthenium
n(m)
rutenium - ruthenium poss c
Subject: Science
rutherfordium
rutherfordium
n(m)
rutherfordium - rutherfordium poss c
Subject: Science